S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió ús en precari de parcel·les agraries - València

Vés enrere Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió ús en precari de parcel·les agraries

Tornar

Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió ús en precari de parcel·les agraries

Convocatòria pública per a l'atorgament de les autoritzacions de cessió de l'ús, en precari, de parcel·les de domini públic i titularitat municipal, adscrites al Consell Agrari Municipal per al seu aprofitament agrari.

(19/04/2021) Plec de clàusules reguladores (pdf 210 kb).

Presentació de sol·licituds: Termini de 30 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el BOP. Mitjançant el model normalitzat disposat en l'Annex III del plec, annex I (Descripció dels lots) i annex II (Normes d'ús). Es troben disponibles per a la seua descàrrega i consulta en la web del Consell Agrari Municipal.

Més info: En el web del Consell Agrari Municipal de València/Perfil del contractant.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n.72, de 19 d'abril de 2021.

Termini des de: 20 d'abril

Termini fins a: 31 de maig de 2021

Registres Municipals

Registres Municipals