S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió ús en precari de parcel·les agraries - València

Vés enrere Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió ús en precari de parcel·les agraries

Tornar

Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió ús en precari de parcel·les agraries

Consell Agrari Municipal. Autoritzacions cessió de l'ús en precari de parcel·les per al seu aprofitament agrari

Convocatòria pública per a l'atorgament de les autoritzacions de cessió de l'ús, en precari, de parcel·les de domini públic i titularitat municipal, adscrites al Consell Agrari Municipal per al seu aprofitament agrari.

(19/04/2021) Plec de clàusules reguladores (pdf 210 kb).

Presentació de sol·licituds: Termini de 30 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el BOP. Mitjançant el model normalitzat disposat en l'Annex III del plec, annex I (Descripció dels lots) i annex II (Normes d'ús). Es troben disponibles per a la seua descàrrega i consulta en la web del Consell Agrari Municipal.

Més info: En el web del Consell Agrari Municipal de València/Perfil del contractant.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n.72, de 19 d'abril de 2021.

Termini des de: 20 d'abril

Termini fins a: 31 de maig de 2021

Registres Municipals

Registres Municipals