Buscando, por favor espere....

Estás en: A TU LADO

Reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges Cabanyal-Canyamelar Reedificación y rehabilitación de edificios y viviendas del Cabanyal-Canyamelar - València

Vés enrere Reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges Cabanyal-Canyamelar

Volver

Reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges Cabanyal-Canyamelar

Convocatòria de subvencions per a la reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges dins de l’Àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal i del Canyamelar a València, Pla estatal 2018-2021

Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per concurrència competitiva per a les actuacions de regeneració i renovació urbana dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal–Canyamelar de València, declarada per la Generalitat en data 23 d’octubre de 2015, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i de l’Acord de la Comissió Bilateral del 29 d’octubre de 2018. La gestió de les ajudes previstes en esta convocatòria s’ha d’atindre als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, com també a l’eficàcia en el compliment d’objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

Més info: En el web Plan Cabanyal-Canyamelar.(13/05/2024) Llistes definitives de sol·licituds beneficiàries i excloses de la convocatòria (pdf 273 kb).(20/09/2023) Llistes provisionals (pdf 220 kb).Termini d'esmena: 15 dies hàbiles a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament.

INFORMACIÓ GENERAL:
1. Anote el seu número d'expedient i faça-ho constar en qualsevol actuació relacionada amb la seua sol·licitud.
2. Si Vosté consta com:
2.1 Sol·licituds amb DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA:
Ha de presenta:
- La documentació que s'indica en el llistat en el termini indicat de 15 dies hàbils, el les oficines de Pla Cabanyal-Canyamelar situades en el carrer Amparo Guillem núm. 4 de València.
2.3 Sol·licituds EXCLOSES:
La causa de l'exclusió de la seua sol·licitud per a optar a la subvenció és la que apareix en el llistat, podent al·legar el que considere oportú presentat escrit en les oficines de Pla Cabanyal-Canyamelar situades en el carrer Amparo Guillem núm. 4 de València.

 

(23/06/2023) Ampliació del termini per a resoldre el procediment en SIS MESOS addicionals, a comptar el 2 de juliol de 2023, motivat en l'ampli nombre de sol·licituds presentades i la complexitat dels documents que s'adjunten a les pròpies sol·licituds. Termini de resolució de la convocatòria: 2 de gener de 2024.

Acord de la JGL de 09-06-2023, d'ampliació del termini per a resoldre la convocatòria (pdf 46 kb).(07/12/2022) Modificació de la Clàusula Cinquena de la Convocatòria i ampliació del termini de presentació de sol·licituds per un mes, de tal forma que finalitzarà el dia 2 de gener de 2023:
Modificació de l'acord. BOP n.234, de 7 de desembre de 2022 (pdf 320 kb)
Acord de la JGL de 22-07-2022, d'aprovació de la convocatòria (pdf 46 kb).

(01/09/2022) Bases de la convocatòria (pdf 290 kb).

(01/09/2022) Sol·licitud d'ajudes. Rehabilitació (pdf 140 kb).

(01/09/2022) Sol·licitud d'ajudes. Renovació / Propietaris únics (pdf 509 kb).

(01/09/2022) Sol·licitud d'ajudes. Renovació / Comunitat de Propietaris (pdf 513 kb).

Datos de la campaña:

Publicación oficial: BOP n.168, d'1 de setembre de 2022. BOP n.234, de 7 de desembre de 2022.

Plazo desde: 2 de setembre de 2022

Plazo hasta: 2 de gener de 2023 (Ampliació del termini inicial).

Lugar de presentación: La sol·licitud ha de presentar-se en el Registre General de la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, situada al carrer de la Reina, 105.

Puede encontrar este documento en: