S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

S'obri el termini per sol·licitar les beques d'Arqueologia de la ciutat de València

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals i va del 9 al 29 de maig d'enguany

• Beques d'Arqueologia de la ciutat de València

08/05/2023

Este dimarts s'obri el termini per sol·licitar les beques d'Arqueologia per al curs 2023-2024. L'ajuda, de 8.000 euros, té una duració de huit mesos no prorrogables i és compatible amb altres subvencions, ajudes o premis obtinguts per a la mateixa finalitat per qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.
 

L'objecte d'esta subvenció és la realització d'estudis de caràcter històric i examen de materials que es deriven dels resultats obtinguts en almenys, tres intervencions arqueològiques efectuades a la ciutat de València. També es pot sol·licitar per crear els instruments documentals necessaris per a la creació d'una carta arqueològica del subsol del terme municipal de la ciutat.

Pot sol·licitar les ajudes qualsevol persona major d'edat que complisca els requisits descrits en la convocatòria. Els o les aspirants han d'estar en possessió de la Llicenciatura en Geografia i Història, especialitat en Arqueologia o el Grau en Història amb Màster en Arqueologia.

Els aspectes que es valoraran a l'hora de concedir les subvencions seran la coherència entre la justificació de l'acció, els objectius traçats i el projecte d'investigació proposat; la creativitat, grau d'elaboració, originalitat o interés del projecte; i la viabilitat.

Pots obtindre informació detallada sobre els requisits de les ajudes i la documentació necessària a través del següent enllaç: https://n9.cl/ajtvlc

Les sol·licituds es presentaran a través de registre electrònic des de demà dimarts fins al dilluns 29 d'este mateix mes.