Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Un total de 172 persones van ser beneficiàries del Programa d'Atenció a l'Exclusió Social, PAES, durant 2020

La Junta de Govern aprova demà una partida de 50.000 euros per a esta prestació econòmica

• Les persones beneficiàries han percebut una prestació mitjana mensual de 448,86 euros.

02/12/2021

La Junta de Govern Local aprovarà en la seua reunió de demà divendres autoritzar i disposar la despesa de 50.000 euros per a incrementar el pagament de les Ajudes a Programes d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2021. Durant 2020, han sigut beneficiaris de la prestació econòmica del PAES un total de 75 unitats de convivència (amb una mitjana mensual de 50) compostes per un total de 172 persones que han percebut una prestació mitjana mensual de 448,86 euros.

 

Per a poder atendre la demanda generada en els Centres Municipals de Serveis Socials durant el present exercici, des de la Regidoria de Servicis Socials s'ha sol·licitat l'increment en 50.000 euros de la quantia inicial autoritzada i proposta per a esta prestació (que ascendeix a 300.000 euros) amb l'objectiu de poder tramitar les possibles renovacions extraordinàries i les altes d'unitats de convivència en situació d'exclusió social que no tens accés a altres prestacions.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha recordat que el Programa d'Atenció a l'Exclusió Social, PAES, és un programa municipal que aborda “tant la falta de mitjans econòmics, com aquells aspectes psicosocials, sociosanitaris, educatius i laborals que siguen necessaris amb famílies en situació d'exclusió social que no té accés a altres prestacions que permeten cobrir les necessitats bàsiques, com la Pensió No Contributiva, l'actual Renda Valenciana d'Inclusió, o l'Ingrés Mínim Vital”.

Les famílies s'inclouen en el programa a proposta dels diferents Centres Municipals de Servicis Socials de la ciutat, després de la valoració pertinent. La prestació econòmica del PAES es concedeix per un termini de 12 mensualitats renovables fins a un màxim de 36 mesos. Tal com ha recordat Lozano, “a l'abril de 2020 es va establir amb caràcter extraordinari la possibilitat de tramitar la renovacions extraordinàries sempre que es valorara tècnicament, en aquells casos que hagueren esgotat el màxim de 36 mesos”.

Segons dades de l'última memòria, durant 2020 han sigut beneficiaris de la prestació econòmica del PAES un total de 75 unitats de convivència (amb una mitjana mensual de 50) compostes per un total de 172 persones que han percebut una prestació mitjana mensual de 448,86 €. La major part de les unitats de convivència que van causar baixa al llarg de l'exercici van ser per accés a altres recursos o per inserció laboral.

Des d'abril de 2020 fins ara s'han tramitat 21 renovacions extraordinàries que afecten el pressupost de l'exercici actual. A més, amb caràcter ordinari, durant l'exercici 2021 s'han tramitat noves altes i altres renovacions ordinàries.