Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Nou pas per al futur Centre Municipal de Servicis Socials de Benicalap

La Junta de Govern aprova el traspàs d’un local de 683 metres quadrats

• Figuració del futur centre de Benicalap

23/09/2021

La Junta de Govern Local aprovarà demà el traspàs de la Regidoria de Comerç a la de Benestar Social d'un espai en la planta baixa del mercat municipal de Benicalap de 683 metres quadrats per a destinar-lo a futur Centre Municipal de Servicis Socials (CMSS) en l’esmentat barri. Ho ha anunciat la regidora de Servicis Socials , Isabel Lozano, qui ha explicat que l'objectiu d'este canvi és "reduir la congestió d'altres centres situats en barris pròxims com Campanar, i augmentar el nombre de centres socials a la ciutat, ja que hi ha uns altres que tenen a punt la seua obertura, com és el cas del nou centre del Cabanyal".

 

La regidora Isabel Lozano ha recordat que “des que arribara el govern de Joan Ribó, l'any 2015, València ha passat de tindre 11 centres municipals de servicis socials a 12 amb el de la Saïdia”. "En breus s'obrirà el del Cabanyal, que seria el 13, i estan en marxa els expedients per a tindre dos més a la ciutat. El de Benicalap, del que ja està aprovat el projecte tècnic i demà aprovem l'adscripció de l’espai a la delegació de Benestar Social, i el de Russafa”, ha explicat.

“Amb la presència d'este nou centre social, que s'instal·larà en una part desocupada del mercat de Benicalap, es preveu reduir la congestió que es produeix en altres centres com el de Campanar. Cada centre municipal de servicis socials tindrà una pressió assistencial o un volum de veïns i veïnes més adequades per a la seua atenció. El de Benicalap atendrà 40.000 usuaris i alhora descongestionarà el centre de servicis socials de Campanar, que és el que tenien assignat els veïns de Benicalap", ha detallat Isabel Lozano.

"Estem davant d’un pas més per a donar-li la importància que toca als servicis socials, a la ciutat que es preocupa per la gent i els sectors més vulnerables de la nostra societat, als barris de València, i a complir un altre dels nostres compromisos", ha conclòs Isabel Lozano.