Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Ibáñez proposarà al Consell Escolar Municipal de València triar els dies 7 de desembre i 17 i 18 de març com a festius escolars

Representants de l'Associació de Pares Per a Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat participaran per primera vegada en el Consell Escolar per donar visibilitat a les persones afectades amb TDAH

• Hiu es reunix el Consell Escolar Municipal

20/10/2021

La regidora d'Educació i presidenta del Consell Escolar Municipal, Maite Ibáñez, ha anunciat que proposarà al Consell Escolar Municipal que se celebra esta vesprada triar com a festius escolars els dies 7 de desembre, i 17 i 18 de març. Ibáñez ha recordat que els representants d'este òrgan van votar en la última sessió fixar com a festiu escolar el 7 de desembre i el 16, 17 i 18 de març, el que suposaria allargar un dia més el curs escolar, per poder sumar este quart dia festiu. Però atès que el curs no pot finalitzar un dia més tard del què ja està fixat en el calendari escolar, tal com ha resolt la Conselleria d'Educació, Ibáñez plantejarà esta proposta per a la seua votació.

 

D'altra banda, la regidora d'Educació ha anunciat que "hem convidat a la sessió del Consell Escolar de hui als representants de l'Associació de Pares Per a Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, per a " donar-los veu i continuar donant visibilitat a les persones afectades de TDAH i sensibilitzar la societat i la comunitat educativa". Es tracta de la primera vegada que tindran una participació directa en el Consell Escolar Municipal de València.

Ibáñez ha mantingut reunions amb representants de APNADAH (Associació de Pares Per Nens i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat), de l'Associació TDAH, TDAH + 16 i l'Associació de Trastorns de Neurodesenvolupament i els seus Comorbiditats (ATANDO&CO), en la qual van abordar les diferents accions a dur a terme per donar visibilitat a este trastorn, i seguir reforçant la col·laboració entre associacions i administració.

El 27 d'octubre se celebra a Espanya el Dia Nacional del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i l'Ajuntament tornarà a sumar-se a esta causa amb l'objectiu de continuar donant visibilitat a este tipus de disfunció neurobiològica, que afecta un gran nombre de xiquets i xiquetes a tot el món. El TDAH és un trastorn d'origen neurobiològic que es caracteritza pel dèficit d'atenció, impulsivitat i / o hiperactivitat excessiva.

Finalment, la regidora ha transmès "tot el suport de la regidoria d'Educació a la feina feta per a donar visibilitat a la situació d'estes persones i donar-los suport en tot el que necessiten les famílies", i ha agraït a les associacions, per "la gran tasca que estan fent donant a conèixer el TDAH, afavorint la seua difusió, formant a professionals, donant suport directe a l'afectat i la seua família, informant possibles afectats i conscienciant la societat general".

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez