S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Junta de Govern desestima un altre dels recursos contra la suspensió del projecte de Data Center als Docks

• Imatge dels Docks

22/09/2023

  • Una de les empreses participants en el concurs havia recorregut la decisió del govern municipal
  • L'equip de govern considera que l'arquitectura dels Docks “és poc apropiada per a una activitat de centre de dades”
  • El govern municipal va aprovar desistir del procés d'adjudicació el mes de juliol passat

La Junta de Govern Local ha desestimat este divendres el recurs de reposició interposat el passat mes d'agost per la mercantil Nethits Telecom Group SL contra la suspensió de l'adjudicació d'un Data Center en l'edifici dels Docks. Com és conegut, la pròpia Junta va acordar el 14 de juliol passat deixar sense efecte el projecte que havia impulsat el govern anterior en els Docks i desistir del procés d'adjudicació per a la constitució d'un dret real de superfície sobre el citat edifici.

L'anul·lació del projecte va deixar sense efecte la licitació d'este, just quan el Servici de Contractació de l'Ajuntament havia proposat a la Junta adjudicar el projecte, encara que a una altra empresa diferent, que també va impulsar una acció en contra de la suspensió. No obstant, en el moment en què es va aprovar l'acord de la Junta l'òrgan de contractació municipal encara no havia aprovat la proposta d'adjudicació.

Per la seua banda, l’empresa Nethits Telecom Group SL, que havia participat en el concurs d'adjudicació, va recórrer també la decisió de la Junta i va sol·licitar el seu dret a ser compensada per les despeses que va tindre com a participant en el procés de licitació.

El govern municipal ja va manifestar el seu desacord amb el projecte del Data Center en els Docks, atés que “no concorren circumstàncies en el projecte a desenvolupar que permeten considerar-ho d'interés públic”. Tal com ha reiterat el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, “tots els informes d'Advocacia de l'Estat i de l'Autoritat Portaria de València són desfavorables” a este projecte que, a més, “no es pot portar endavant sense un consens mínim amb l'Autoritat Portuària”. L'edil ha reiterat que un Centre de Processament Electrònic de Dades “pot establir-se en qualsevol altra localització de menor importància estratègica per a la ciutat que no siga un edifici singular, emblemàtic i dotat de protecció patrimonial pel planejament vigent com els Docks, radicat en un entorn privilegiat com és la Marina de València”. La resolució de la Junta assenyala que els licitadors tenen dret a una compensació reconeguda en la Llei de Contractes de l'Administració Pública.