Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

La Policia Local desplegarà 245 efectius per a garantir la seguretat durant el 9 d’Octubre

Cano destaca que el dispositiu policial contribuirà al bon desenvolupament de tots els actes tant en matèria sanitària com de seguretat

• Des de la Sala del 092 es coordinen els diferents efectius que participen en el dispositiu

06/10/2021

La Policia Local de València desplegarà un total de 245 efectius per a garantir la seguretat durant les celebracions del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a la ciutat de València. El regidor de l'àrea, Aarón Cano, ha subratllat que des de la Regidoria s'ha preparat un dispositiu específic perquè tots els actes previstos puguen desenvolupar-se amb normalitat i seguint les directrius contra la covid 19 de la Conselleria de Sanitat.

 

Cano ha explicat que el desplegament dels agents es realitzarà durant els actes dels dies previs com el mateix 9 d’Octubre, quan se celebra l'acte central de la festivitat amb la Processó Cívica de la Senyera Real. “Durant els dies previs i el mateix 9 d’Octubre, la Policia Local de València desplegarà prop de 200 agents en tota la ciutat per a garantir la seguretat dels esdeveniments que se celebraran estos dies, especialment durant el dia 9 d’Octubre en el qual hi haurà més de 100 agents de Policia per a cobrir les necessitats de seguretat i trànsit i custòdia de la Processó Cívica del 9 d’Octubre”, ha explicat l'edil.

Un total de 24 efectius vetlaran pel bon desenvolupament dels actes previs del 8 d'octubre i altres 61 es desplegaran al llarg del recorregut de la Processó Cívica el dissabte 9 d’Octubre, un trajecte que s'ha modificat en esta ocasió per motius de seguretat que portarà a la Real Senyera des de l'Ajuntament pel carrer les Barques fins al Parterre, i recorrerà el carrer Colón i Roger de Lauria abans de tornar finalment a la casa consistorial.

Els actes pirotècnics del 8 i el 9 d'octubre, per la seua part, mobilitzaran a 96 efectius de la Policia Local mentre que les diferents manifestacions vespertines previstes i l'entrada de Moros i Cristians comptaran amb l'assistència d'altres 64 agents.

“Treballarem conjuntament amb el Cos Nacional de Policia amb un nou recorregut que és necessari per criteris de seguretat a instàncies de la Direcció General de la Policia i creiem que amb este nou recorregut millorarem encara més la qualitat de la processó sota el paraigua de la seguretat tant pel que fa a la normativa covid com respecte als elements de seguretat generals”, ha finalitzat l’edil.

Recursos multimèdia

Aarón Cano