Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València convoca 131 places per a completar la plantilla del Servici de Bombers

Aarón Cano destaca que pròximament s'incorporaran 53 nous agents a la Policia Local per a pal·liar el dèficit que van deixar governs anteriors

• Bombers municipals

04/10/2021

L'Ajuntament de València ha convocat 131 places per a reforçar el Servici de Bombers de la ciutat. De les noves places, 65 es destinaran a cobrir les vacants de cap i 66 seran per a l'escala bàsica i permetran completar la plantilla de bombers de la ciutat, segons consta en la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

Pel que respecta a les places de cap, 43 es resoldran mitjançant el sistema de concurs oposició entorn de promoció interna mentre que les 22 restants es completaran a través del sistema de concurs entorn de mobilitat. Pel que fa a les 66 places de bomber, 45 eixiran a través d'una oposició en torn lliure i 21 mitjançant concurs entorn de mobilitat. Una vegada publicada la convocatòria, els aspirants disposen d'un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seua aparició en el BOE per a presentar les seues sol·licituds.

El regidor de Protecció Ciutadana i Bombers, Aarón Cano, ha destacat que l'anunci del BOE que dona principi a la presentació de sol·licituds per a noves places de bombers “és un pas més dels que estem realitzant des de Protecció Ciutadana per a enfortir l'estructura de recursos humans de tota l'àrea. Amb estes incorporacions, completarem d'una manera important la plantilla del Cos de Bombers i la deixarem en la seua millor situació dels últims 20 anys. Creiem que amb aquestes millores, les emergències a la ciutat de València faran un salt de qualitat molt important”.

La convocatòria de noves places per al Servei de Bombers ajudarà a combatre el dèficit estructural de la plantilla que s'arrossega a conseqüència de les polítiques aplicades per governs anteriors. El govern del Rialto, des de 2015, ha articulat els mecanismes per a poder revertir esta falta de personal i que els serveis municipals es presten de manera òptima i amb totes les garanties.

En la mateixa línia, l'Ajuntament de València incorporarà pròximament 53 nous agents de Policia Local del torn de mobilitat que contribuiran a pal·liar els problemes de personal generats a conseqüència de les retallades executades per governs anteriors. A aquests nous policies se sumaran altres 180 a final d'any, quan concloga el procés d'oposició iniciat pel Govern del Rialto.

Així ho ha subratllat també Cano, qui ha recordat que a l'oposició que ja està en marxa per a incorporar 234 policies li seguirà pròximament una altra nova convocatòria per a acabar la legislatura sumant un total de 400 agents a la plantilla. “Amb això, l'àrea de Protecció Ciutadana acabarà la legislatura amb totes les expectatives de recursos humans complides amb l'objectiu de complir millor servei a la ciutadania, de poder garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans de València i que puguen arribar-se a cobrir tots els estàndards necessaris perquè la ciutat de València continue progressant i desenvolupant-se econòmicament i socialment com ho ha fet fins ara”, ha finalitzat el regidor de Protecció Ciutadana.

Recursos multimèdia

Aarón Cano