S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Cecilia Carmen Herrero Camilleri

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal VOX.
Regidora Delegada d'Emprenedoria.
Regidora Delegada d'Agricultura.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anónima Municipal Actuacions Urbanes.
Vocal suplent de la Fundació Esportiva Municipal.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta:  74.431,28 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

DADES DE CONTACTE

Adreça: Plaça Ajuntament, 1 - 3a planta - 46002
Telèfon: 962087660
Correu electrònic: gmvox@valencia.es