S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Nuria Llópis Borrego

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.
Vocal suplent del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 69.331,50 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf 370 Kb)

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 384 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Documentació acreditativa (pdf 124 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085724
Adreça: Carrer Convent Sant Francesc, 2, planta 2a - 46002
Correu electrònic: nllopis@valencia.es
Xarxes socials:
Twitterhttps://twitter.com/nuria_llopisb
Instagramhttps://www.instagram.com/soynuriallopis