S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Ferran Puchades Vila

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Compromís.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 78.309,42 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajèctoria professional (pdf 213 kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Documentació acreditativa (pdf 1.1 Mb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 96285350
Adreça: Carrer Convent Sant Francesc, 2 - 46002
E-mail: fpuchadesv@valencia.es
Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/ferranpuchades
Twitter: https://www.twitter.com/ferranpuchades
Instagram: https://www.instagram.com/ferranpuchades