S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Eva Maria Coscollà Grau

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Compromís.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Vocal de la Fundació Esportiva Municipal.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta:  74.431,28 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf 305 Kb)

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 529 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Documentació acreditativa (pdf 233 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085350
Adreça: Carrer Convent Sant Francesc, 2 - 46002
E-mail: emcoscolla@valencia.es
Xarxes socials:
Twitter: https://www.twitter.com/cosceva
Instagram: https://www.instagram.com/evacosco8