S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Juan Carlos Caballero Montañés

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Popular.
Portaveu del Govern Municipal.
Regidor Delegat de Relacions Institucionals i amb Altres Administracions.
Regidor Delegat de Comunicació i Relacions amb els Mitjans.
Regidor Delegat de Transparència, Informació i Defensa de la Ciutadania.
Regidor Delegat de Prevenció i Extinció d'Incendis.
Regidor Delegat de Protecció Civil.
Vicepresident de la Junta Municpal d'Abastos.
Vicepresident de la Junta Municipal de Trànsits.
Vicepresident de la Junta Municipal de Marítim.
Representant en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Vocal de la Fundació de la CV València Clima i Energia.
Vocal suplent de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contreras-Tous.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Vocal suplent en la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representant suplent en la Comissió Mixta EMSHL-Ajuntament de València.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS I INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

DADES DE CONTACTE

Adreça: C/ Amadeu de Savoia, 11 - pati B - planta 3a
Telèfon: 962085330
Correu electrònic: 
Xarxes socials: