S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

José Luis Moreno Maicas

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Popular.
Titular de l'Àrea de Festes i Tradicions, Cultura i Esports.
Regidor Delegat d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals.
President de la Junta Municipal de Patraix.
Vicepresident de la Junta Municipal Pobles del Sud.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anónima Municipal Actuacions Urbanes.
President del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal suplent de la Fundació Esportiva Municipal.
President de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 85.943,34 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

DADES DE CONTACTE

Xarxes socials: