S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Julia Climent Monzó

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Popular.
Tercera Tinent d'Alcalde.
Titular de'lÀrea de Patrimoni, Recursos Humans i Tècnics.
Regidora Delegada de Recursos Humans.
Regidora Delegada de Servicis Centrals Tècnics.
Regidora Delegada de Contractació.
Presidenta de la Junta Municipal Pobles del Sud.
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Patraix.
Presidenta del Consell Escolar Municipal.
Vocal del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS, I INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

Retribució anual bruta: 83.197,38 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Nascuda a València el 14 de gener de 1972, casada i mare de dos filles. És llicenciada en Dret, especialitat Dret Públic, per la Universitat de València. Té formació de postgrau en Institucions i Polítiques de la Unió Europea en la mateixa universitat i en Direcció i Gestió d'Entitats sense Ànim de Lucre per l'Escola de Negocis INEDE.

Compta amb àmplia experiència, tant en el sector privat (entitats representatives de sectors empresarials), com en diferents departaments de l'Administració pública europea i autonòmica (indústria, innovació, educació i cultura) que han possibilitat el seu desenvolupament professional en àmbits com les relacions institucionals, la coordinació de projectes i la gestió pública juridicoadministrativa.

Molt sensibilitzada amb l'art i la cultura en general i, de manera especial, amb la defensa i la posada en valor de les ensenyances artístiques. En la seua última etapa professional ha desenvolupat projectes relacionats amb l'actualització del sistema educatiu, centrats en l'impuls de capacitats formatives de futur com la versatilitat, el dinamisme, la creativitat i la innovació.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 221 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 467 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
jclimentm@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010724520881
Twitter:
https://twitter.com/julia29787513
Instagram:
https://www.instagram.com/juliaclimentmonzo