S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Juan Manuel Giner Corell

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Quart Tinent d'Alcalde.
Titular de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Llicències.
Regidor Delegat d'Habitatge.
Regidor Delegat de Gestió d'Obres i Manteniment d'Infraestructures.
Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana.
Regidor Delegat de Llicències Urbanístiques-Activitats.
Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anónima Municipal Actuacions Urbanes.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS, I INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

Retribució anual bruta: 86.478,88 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)Última declaració (pdf 147 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf 301 Kb)

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 119 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 1501 kb) Títol FC Secretaria-Intervenció (pdf. 73 kb) Curs gestió xicotets i mitjans municipis (pdf. 1130 kb) Certificat lideratge gestió pública (pdf. 49 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
jginerc@valencia.es