S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Jesús Carbonell Aguilar

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Popular.
Titular de l'Àrea de Seguritat i Mobilitat.
Regidor Delegat de Policia Local de València.
Regidor Delegat de Mobilitat.
Regidor Delegat d'Espai Públic.
Vicepresident de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Vicepresident de la Junta Municpal d'Exposició.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anónima Municipal Actuacions Urbanes.
Vocal suplent del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal suplent de la Mostra de València i Inicatives Audiovisuals.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf 375 kb.).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 403 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf 708 kb.). Certificat d'anglés (pdf 190 kb.).

REGISTRE DE GASTOS

Gastos

DADES DE CONTACTE

Adreça: Amadeu de Saboia, 11 - Pati B - 3a planta - 46010
Telèfon: 962085310
Correu electrònic: movilidadyseguridadciudadana@valencia.es - jcarbonella@valencia.es