S'està cercant, espereu....

Composió del Ple | Ajuntament de València - València

Carlos Luis Mundina Gómez

 

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Popular.
Titular de l'Àrea de Residus, Millora Climàtica i Gestió de l'Aigua.
Regidor Delegat de Neteja i Recollida de Residus.
Regidor Delegat de Cicle Integral de l'Aigua.
Regidor Delegat de Millora Climàtica, Acústica y Eficiència Energètica.
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris.
President de la Junta Municipal de Trànsits.
Vicepresident de la Junta Municipal Pobles del Nord.
Representant en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports.
President de la Fundació de la CV. Centre Mundial de l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).
Vicepresident del Patronat de la Fund. CV. València Clima i Energia.
Vocal suplent del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal suplent de la Fundació Esportiva Municipal.
Representant en la Comissió de Desembassament del Xúquer.
Representant en la Comissió de Desembassament del Túria.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contreras-Tous.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Vocal en l'Asamblea General de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representat en la Junta de Govern de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Vocal en l'Asamblea General de la Comunitat d'Usuaris d'Abocament de la Conca del Carraixet.
Representant en la Comissió Mixta EMSHL-Ajuntament de València.
 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i informació tributària:
BOP 30-06-2023 (pdf 162 Kb)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a Montcada (València) el mes de maig de 1966. Vaig estudiar l'ensenyament obligatori, el batxillerat i el COU al Col·legi Sant Jaume Apòstol de Montcada. Vaig cursar els estudis de Dret i em vaig llicenciar a la Universitat de València. En acabar la carrera i complir el servici militar obligatori, vaig fer el Màster en Assessoria Jurídica d'Empreses al CEU San Pablo. Finalitzada la formació, vaig estar treballant en un despatx professional durant 10 anys en els quals estava adscrit l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València al servici del torn d'ofici i assistència al detingut.

El febrer de l'any 2002 vaig entrar a l'Ajuntament de València com a assessor de l'àrea de Circulació i Transport i Seguretat Ciutadana. Un any i mig després vaig passar a l'àrea d'Urbanisme i Vivenda de l'Ajuntament de València, on vaig estar com a assessor fins a octubre de 2012, quan vaig passar a prestar els meus servicis en el grup parlamentari del Partit Popular a les Corts Valencianes fins a pràcticament la dissolució el març de 2015. Aleshores, m'incorpore a l'Ajuntament de València com a regidor de Gestió i Disciplina Urbanística, càrrec que vaig ocupar dos mesos i mig.

Des de juny de 2015 fins a la constitució de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de València, el juny de 2019, he estat treballant com a assessor del grup municipal del Partit Popular.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 213 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Certificat llicenciatura en Dret (pdf. 1022 kb) Màster Assessoría Jurídica Empreses (pdf. 828 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
clmundina@valencia.es

Twitter:
https://twitter.com/CarlosMundina
 

REGISTRE DE VIATGES I OBSEQUIS

Registre d'obsequis

Registre de viatges