S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Dissabte

23

Setembre

Cerca avançada

Tornar

2022-Ajudes a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030

Ajudes a projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030

Subvencions per a desenvolupar projectes d'innovació orientats a la Missió Climàtica València 2030, per a l'exercici 2022

La convocatòria té com a objecte donar suport a la realització d'idees, productes, servicis, iniciatives i projectes innovadors procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixement, tecnologia, hèlice de l'ecosistema d'innovació o aliança formada entre estes, que aporten una solució nova per al mercat i la societat i que puguen demostrar-ne l’impacte potencial en la Missió Climàtica València 2030 i, amb això, l’impacte en la millora de la vida de les persones a la ciutat de València.
No són objecte de la convocatòria els estudis, els projectes, els productes o els servicis ja desenvolupats i que es troben en la fase comercial, així com aquells projectes i iniciatives que no evidencien el caràcter d'innovació.

Dirigides a persones o entitats sol·licitants que complisquen els requisits següents:

a)    Poden sol·licitar les ajudes:

  • Les persones físiques (donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, mútues o similars).
  • Les persones jurídiques que actuen com a empresaris o professionals, entitats sense ànim de lucre, fundacions, ONG, etc.
  • Les universitats o acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigació.
  • Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques.

b)    No se’n poden beneficiar:

  • Les administracions públiques, encara que poden participar com a entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físiques o jurídiques que s’hi presenten.
  • Les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat).

c)    Cada persona o entitat que hi concórrega pot presentar tots els projectes d'innovació diferents que estime oportuns.
d)    Els requisits s’han de complir en la data final de presentació d'instàncies.

Quantia per persona beneficiària:
L'import de l'ajuda que es concedirà no sobrepassarà els 100.000,00 euros per projecte.

Més informació:

Telèfons: Horari de 8.30 a 14.30h, de dilluns a divendres: 96.208.48.60 – 96.208.48.61
Correu electrònic: auxinnovacion@valencia.es

(03/01/2023) Modificació del llistat definitiu (pdf 454 kb).(21/12/2022) Nova distribució definitiva de la despesa (pdf 199 kb).(12/12/2022) Llistes definitives de l'adjudicació de les ajudes (pdf 388 kb)(22/11/2022) Distribució definitiva de la despesa (pdf 296 kb).(26/09/2022) Designació del jurat i relació de projectes seleccionats per a la 2a fase de defensa de la innovació (pdf 109 kb).

(19/07/2022) Llistat de requeriments (pdf 530 kb).

(19/07/2022) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

Termini d'al·legacions i requeriments: des del 20 de juliol fins al 2 d'agost de 2022 (10 dies hàbils).
 

(27/05/2022) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.(17/05/2022) Bases de la convocatòria (pdf 450 kb).

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n.101, de 27 de maig de 2022.

Termini des de: 30 de maig

Termini fins a: 30 de juny de 2022, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals