Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Diumenge

02

Octubre

Cerca avançada

Tornar

DOCKS. Presentació de projectes alternatius per al seu aprofitament privatiu

SERVICI DE PATRIMONI
SECCIÓ PROPIETATS IMMOBILIÀRIES II
Exp. 05301/2022/000363 00.

 

Obert el termini de presentació de projectes alternatius al presentat per a l'aprofitament privatiu de l'edifici DOCKS, en la Marina de València, per a la instal·lació d'un Centre de Dades TIER III d'última generació i la Seu d'Innovació NTG a València.

 

L'Ajuntament de València ha aprovat la declaració d'interés públic i l'admissió a tràmit d'una sol·licitud presentada per l'empresa Nethits Telecom Group per a l'aprofitament privatiu, sota la fórmula jurídica que es determine, de l'edifici de propietat municipal, conegut com “Els Docks”, situat en la Plaça de la Duana, 1 i carrer Marcos Sopena, en la Marina de València.

Aquest projecte té per objectiu situar en l'edifici un Centre de Dades TIER III d'última generació i la Seu d'Innovació NTG a València.

 

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 159, de data 19 d'agost un anunci a fi atorgar la deguda publicitat a la proposta formulada. Aquest anunci obri un període de 30 dies hàbils (de dilluns a divendres excepte festius) durant el qual podran presentar-se projectes alternatius, a fi de que qualssevol altres interessats puguen presentar un projecte a desenvolupar en l'edifici, sempre que aquests projectes pogueren ser considerats d'interés general.

Text de l'anunci del BOP en format pdf (417 kb)

L'expedient E 05301 2022 000363 00 que es tramita per a, si escau, aprovar l'atorgament de l'aprofitament privatiu sol·licitat, pot consultar-se en el Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de València, situat al Carrer Amadeu de Savoia, 11-Pati B- Primera Planta, en dies hàbils (de dilluns a divendres excepte festius) de 9 a 13.30 hores. Per a això pot sol·licitar-se cita prèvia en els telèfons 962081212 i 962081267 i en el correu spatrimonio@valencia.es (posant com a assumpte “CONSULTA EXPEDIENT DOCKS”).

Les proposicions alternatives podran presentar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de València durant l'indicat termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, fins a les 0.00 hores del dia 1 d'octubre.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 159 de 19 d'agost de 2022

Termini des de: 22 d'agost 2022

Termini fins a: 30 setembre 2022, tot dos inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: