S'està cercant, espereu....

Inici - València

Persones Majors

logo

                   Preguntas Frecuentes

 

Programa València Conviu

 

València Conviu és un programa preventiu, de convivència i intergeneracional entre persones majors i alumnat universitari. Intervenen l'Ajuntament i diferents universitats de València.

Aquesta iniciativa vol donar resposta sòlida a eixes dues necessitats: companyia per a les persones majors i allotjament per als jóvens estudiants.

Es tracta d'una experiència que fomenta cada vegada més la solidaritat entre dues generacions que, de vegades es desconeixen un poc.

A QUI VA DIRIGIT:
En les ciutats hi ha moltes persones que viuen soles. No necessiten atencions especials. Es poden valdre per si mateixes i s'interessen activament per tot allò que tenen al seu voltant. Però moltes vegades troben a faltar un poc de companyia.
També, hi ha molta gent estudiant jove que busca un lloc cèntric; prop de la seua Universitat, per a viure. Però no té gaires diners per a pagar un lloc d'allotjament d'eixes característiques.
És per això que el programa s'orienta a persones majors de 60 anys que viuen soles i que puguen valdre's per si mateixes, i a jóvens estudiants universitaris, menors de 35 anys i que no siguen residents de la mateixa ciutat, que puguen disposar d'una part del seu temps per compartir.

SERVEIS:
- Les persones majors interessades poden ser acollidores atenent a la seua situació personal, el seu estat de salut i habitatge, les seues motivacions, hàbits i estil de vida. La valoració es realitza a partir de la documentació, informe emés pels Centres Municipals de Serveis Socials i entrevista en el domicili.
- Els/les joves seran seleccionats segons la seua situació personal i acadèmica i la renda econòmica anual de la unitat familiar de procedència. Es valorarà la motivació, els hàbits i estil de vida, la disponibilitat i les possibles contraprestacions a realitzar. Per a la seua valoració serà necessari aportar documentació acreditativa i mantenir una entrevista amb l'equip de professionals del Programa.
Tant la persona major com la que està estudiant, signaran un document d'acords amb el vistiplau de l'equip de professionals.

LOCALITZACIÓ I ACCÉS:
Les sol·licituds de les persones majors es poden tramitar a través de:
? Servei de Persones Majors. Oficina Municipal d'Atenció a Persones Majors(OMAM).
Les sol·licituds de les persones estudiantes s'han de tramitar a través de les universitats on cursen els seus estudis:
? Universitat de València, Universitat Politècnica i Universitat Catòlica.

Participació Programa València Conviu.