Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L'Ajuntament amplia els terminis per al pagament de l'IBI i bonificarà el de locals d'exhibició de música en directe “per a rellançar el sector cultural”

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, informa d'este i altres acords de la Junta de Govern Local

• Sala de música en directe

24/09/2021

Els immobles de naturalesa urbana en els quals es desenvolupen activitats econòmiques relacionades amb les arts escèniques com a teatre, dansa, circ, i també música en directe, tindran dret a una bonificació de fins a 42.000 euros en el pagament de l'Impost de Béns immobles (IBI). Així consta en el projecte de modificació de l'ordenança fiscal que regula este tribut, aprovat hui en la Junta de Govern Local. El regidor delegat d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha donat compte hui d'este i altres acords de l'executiu municipal com, per exemple, la publicació d'un “indicador econòmic important”: el període mitjà de pagament a proveïdors durant el mes d'agost de 2021 ha sigut de 20,86 dies. La Junta Local també ha acordat destinar 15,3 milions d'euros a l'amortització del deute de l'Ajuntament.

 

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha explicat hui la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI referent als espais estables d'exhibició d'arts escèniques, als quals s'incorporen els de música en directe. A més, segons ha explicat l'edil, “s'adeqüen els requisits exigits per a la seua concessió, ja que ara es pot optar a este descompte tant per incorporar un percentatge de programació d'espectacles en valencià com pel seu arrelament temporal a la ciutat. “Ara pots accedir a esta bonificació amb només un d'estes requisits” ha aclarit després de detallar que quan en l'exercici per al qual se sol·licita la bonificació la sala cultural ha realitzat almenys un 20% de la programació anual en valencià o un mínim de setze espectacles programats en esta llengua, tindrà dret a una bonificació del 60% en la quota íntegra de l'impost. I així mateix, quan la sala acredite un mínim de trenta anys d'activitat ininterrompuda, tindrà dret a una bonificació del 60% en la quota íntegra de l'impost.

D'altra banda, el regidor d'Hisenda ha parlat de l'acord de modificació de l'Ordenança Fiscal General que “contempla agilitar els tràmits per a domiciliar el pagament de l'IBI, admetent els mitjans de domiciliació que facilite l'entitat financera on s'efectue el pagament, i ampliar els terminis de pagament fraccionat en tres quotes. “Abans eren 31 de març, 20 de juny i 20 d'octubre, i ara seran 31 de març, 20 de juliol i 20 d'octubre”, ha concretat.

En matèria econòmica, la Junta de Govern ha decidit publicar dades del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2021, segons l'informe de la Tresoreria General, que indica que el període mitjà de pagament de l'administració local als seus proveïdors durant el mes d'agost de 2021 ha ascendit a 20,86 dies.

“En estea línia- ha recordat l'edil- segons les dades del Ministeri d'Hisenda, a data de Juny València era la tercera de les grans ciutats que pagava en menys termini”. “La veritat –ha afegit- és que l'Ajuntament de València paga cinc vegades més ràpid que en 2015 i d'esta manera ajuda a les empreses a la seua recuperació econòmica”.

15,3 milions d'euros per a amortitzar el deute municipal

A instàncies del Servei Econòmic Pressupostari, la Junta de Govern Local també ha aprovat hui el projecte de la setena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021. “Es tracta d'una de les últimes de l'exercici perquè l'executiu ja està preparant els comptes del pròxim any, i inclou elements importants com les despeses compensades amb baixes d'altres partides proposades pels serveis per a maximitzar l'ús dels recursos públics pressupostats”, tal com ha explicat Sanjuán, que ha citat, com a exemples, l'adequació i reforma necessària d'alguns Centres Socials.

Esta modificació també contempla partides de despesa corrent de l'Ajuntament com la manutenció de persones migrants (100.000 euros) o l'abonament de la pròrroga de Plans d'Ocupació (158.000 euros); i aplica el ‘romanent afectat’ de 15,3 milions d'euros, que deriva de la liquidació pressupostària de l'exercici passat, a l'únic destí possible, que és l'amortització del deute.

Entorn BIC de l'Alqueria de Julià

D'altra banda, el regidor Borja Sanjuán ha informat d'acords de govern relacionats amb el Servei de Planejament com l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del Bé d'Interés Cultural-Alqueria de Julià i Catàleg de Proteccions.

“L'objecte del Pla Especial consisteix en la regulació patrimonial, urbanística i paisatgística dels immobles i espais que integren l'entorn de protecció de l'Alqueria de Julià, i entre les determinacions d'este pla s'inclou, per exemple, la de remarcar les alineacions de l'antic Camí de Quart, al carrer Democràcia, que serà el nou eix per als vianants que unirà el centre de la ciutat amb Mislata”, ha destacat Sanjuán.

Este pla també proposa reduir el nombre de plantes i altura permeses en diverses parcel·les pròximes al BIC, revisar la delimitació de l'entorn de protecció, incloent-hi l'entorn de protecció del BRL Assut de Rovella, al Jardí del Túria, i l'adequació de mitgeres existents per a reduir l'afecció visual sobre el BIC.

El Pla proposa incloure en el Catàleg de Béns un nou edifici, conegut com a “Alqueria el Gran”, al carrer Democràcia “per a incentivar la seua rehabilitació i conservació”, ha conclòs Sanjuán.

En un altre ordre de coses, la Junta de Govern ha aprovat l'adquisició de vehicles híbrids per a la Policia Local de València per un import de 551.173,15 euros.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Borja Sanjuán