S'està cercant, espereu....

Audios - València

Seguretat ciutadana

0616 Sandra Gómez Devesa
0615_SGomez_Accions_front_els_maltractaments
0527 Gómez campaña recogida de excrementos
0526 Gómez situació Grup Popular
0526 Gómez Saler 4
0526 Gómez Saler 1
0526 Gómez Soroll locals
0526 Gómez Saler 2
0526 Gómez Saler 3
0519 Jaramillo visita CIE