S'està cercant, espereu....

2020-11-12 - València

Vés enrere 2020-11-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
12-11-2020
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 12-11-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA D'ÀREA II. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió de la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, de data 12 de novembre de 2020.
Expediente: O-56196-2020-000009-00 - Retirat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'octubre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA .Aprovació festes de caràcter local per a incloure en el calendari laboral de l'any 2021.
Expediente: E-01904-2020-001058-00 - Aprovat
0004 - SERVICI D'EDUCACIÓ. EDIFICANT - Acceptació Proposta Resolució Consellería de Delegació de Competències CEIP San José de Calasanz.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0005 - "SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar la via publica EP Joaquín Ballester 8 com ""carrer de Vicente Guillot García"" (Lillo).
Expediente: E-02000-2020-000078-00 - Retirat
0006 - "SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació de l'actual plaça d'El Greco i denominar-la ""plaça de Vicent Torregrosa Valls (retor)"" i denominar la via publica EP Xeraco 5 amb el nom de ""carrer d'El Greco"".
Expediente: E-02000-2017-000017-00 - Aprovat
0007 - "SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar la parcel·la situada entre els carrers d'Angel Villena, bomber Ramón Duart i actor Antonio Ferrandis com ""plaça del València Arena"".
Expediente: E-02000-2020-000081-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ajudes a les agrupacions de Falla"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Creació d'un grup tècnic de treball transversal soci-educatiu i sanitari"".
Expediente: O-89CIU-2020-000322-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - "MOCIÓ que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Restauració Roques del Corpus Christi de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Aprovat
0011 - "MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. Rocio Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Trofeu internacional Ciutat de València de Aball"".
Expediente: O-89CIU-2020-000330-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - PREGUNTES
Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'augment de contagis per la Covid-19"".
Expediente: O-89CIU-2020-000308-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les relacions de l'Ajuntament de València amb la ciutat sahrauí de Wilaya de Auserd"".
Expediente: O-89CIU-2020-000308-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Conveni 2020-2021 d'FP Dual de la Regidoria de Joventut amb la Conselleria d'Educació"".
Expediente: O-89CIU-2020-000313-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Concerts de tardor en el Espai Jove VLC"".
Expediente: O-89CIU-2020-000313-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Conveni per al desenvolupament de mesures alternatives a la presó"".
Expediente: O-89CIU-2020-000313-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'estat d'execució del pressupost de JCF 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la despesa en SGAE de JCF 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'exposició del ninot 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'aparcament de vehicles en les Drassanes"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la seguretat del Palau de la Música"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la Normativa Reguladora de la Concessió del Premi Beca José Iturbi al Millor Expedient"".
Expediente: O-89CIU-2020-000320-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Ensenyaments Oficials"".
Expediente: O-89CIU-2020-000320-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la Modificació del Reglament d'Honors i Distincions"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'Ordenança Reguladora de Festivitats de la Ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000319-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Sanitat"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Majors"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Joventut"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Servicis Socials"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Discapacitat"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Convocàtoria material escolar"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Resolució Xec Escolar 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre neteja d'instal·lacions esportives de gestió directa"".
Expediente: O-89CIU-2020-000313-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre licitacions del Servici d'Esports i la Fundació Esportiva Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2020-000313-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Obres escoleta Alfauir"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Trasllat de la Biblioteca Municipal Carles Ros"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Rehabilitació de la muralla islàmica"".
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Contestada
0038 - PRECS I PREGUNTES
0039 - "Pregunta ""in voce"" formulada per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Nau 3 del Parc Central'.
Contestada
0040 - "Pregunta ""in voce"" formulada per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'EDIFICANT – Acceptació Proposta Resolució Consellería de Delegació de Competències CEIP San José de Calasanz'.
Contestada
0041 - "Prec ""in voce"" formulat per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grupo Municipal Popular, relativa a 'Menjador Escolar'.
Quedar assabentat
MOCIONS URGENTS
0042 - "MOCIÓ URGENT que presenta el Sr. Emiliano García Domene, regidor delegat de salut i consum responsable, alternativa a la moció que va presentar el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Malalties rares"" en la Comissió de Benestar de 22-10-2020.
Aprovat
0043 - "MOCIÓ URGENT que presenten conjuntament la Sra. Marta Torrado de Castro i la Sra. Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, relativa a ""IDE de Monteolivete'.
Expediente: O-89POP-2020-000108-00 - Aprovat