S'està cercant, espereu....

2020-12-17 - València

Vés enrere 2020-12-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
17-12-2020
Hora:
10:30
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE BIENESTAR 17-12-2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA D'ÀREA II. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió de la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, de data 17 de desembre de 2020.
Expediente: O-56196-2020-000010-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 12 de novembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Canvi d'un representant del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0004 - "MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión i el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre l'ampliació de les mesures d'acció positiva en el Bo d'or de l'EMT a les persones amb discapacitat reconeguda superior al 33%.
Expediente: O-89CIU-2020-000348-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - "MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Sobre els Jardins de les Cases Museu"".
Expediente: O-89CIU-2020-000368-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Ús de les dutxes en centres esportius i gimnasos"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Rebutjat
0007 - "MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a ""Campanya de sensibilització aparcament persones amb discapacitat"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Aprovat
0008 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a ""Despreniment mural ceràmic c/ Corretgeria 45"".
Expediente: O-89VOX-2020-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - "MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a ""Mesures urgents"".
Expediente: O-89VOX-2020-000056-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el conveni per a proporcionar atenció psicològica als ciutadans"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0011 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la despesa en SGAE de JCF 2020"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0012 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la 'crida pel patrimoni'
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0013 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la nau cultural del Parc Central"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0014 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'exposició del ninot 2021"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0015 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre els casals fallers"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0016 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la retirada de les falles de la Marina"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0017 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre comunicació acorde plenari reconeixement Siam"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0018 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre memòria en quant als treballs de manteniment de la Llotja"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre partida pressupostària del Museu Històric"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0020 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre ruta del Patrimoni Industrial del Grau"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0021 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre mesures i accions per a la difusió de la jueria valenciana"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0022 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre treballs d'inventari i catalogació de llocs de la II República"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0023 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre l'aparcament de vehicles en les Drassanes"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0024 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a""Sobre compliment acorde reconstrucció amb Fisabio"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0025 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre mesures i situació actual dels assentaments a la ciutat de València"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0026 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre resolució conveni amb l'Associació Trimonis""
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0027 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre despeses en els centres ocupacionals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0028 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre resolució del conveni de col·laboració amb la Fundació Asindown"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0029 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre jornades de Sense Llar"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0030 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre pertinença a la Federació Estatal d'Institucions Solidàries amb el Sàhara"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0031 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre pagament de la quota a la Federació Estatal d'Institucions Solidàries amb el Sàhara"".
Expediente: O-89CIU-2020-000347-00 - Contestada
0032 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Cavalcada de Reis"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0033 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a ""Absentisme escolar"".
Expediente: O-89VOX-2020-000056-00 - Contestada
0034 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a ""Centre Salut Barri Malilla"".
Expediente: O-89VOX-2020-000056-00 - Contestada
0035 - "PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a ""Unitats municipals de la infància"".
Expediente: O-89VOX-2020-000056-00 - Contestada
0036 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Xec Escolar"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0037 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Beques de menjador"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0038 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Reunió Consell Escolar Municipal"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0039 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre constitució de la Comissió Municipal d'Absentisme"".
Expediente: O-89CIU-2020-000353-00 - Contestada
0040 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre les actes dels Consells Escolars"".
Expediente: O-89CIU-2020-000353-00 - Contestada
0041 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre absentisme escolar"".
Expediente: O-89CIU-2020-000353-00 - Contestada
0042 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre distribució de tauletes digitals"".
Expediente: O-89CIU-2020-000353-00 - Contestada
0043 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre el Consell Alimentari Municipal i els seus plantejaments"".
Expediente: O-89CIU-2020-000353-00 - Contestada
0044 - "PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre si es declararà festiu el 15 de març, dia de la plantà infantil"".
Expediente: O-89CIU-2020-000353-00 - Contestada
0045 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Atenció a dones víctimes de violència masclista"".
Expediente: O-89CIU-2020-000360-00 - Contestada
0046 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Albergue Ciutat Vella"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0047 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Clases de Dolçaina i Tabal"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0048 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Infancia"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0049 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Rehabilitació maltractadors menors d'edat"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0050 - "PREGUNTES que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre ajudes i/o subvencions a oficis tracicionals de indumentaristas, orfebres i floristes"".
Expediente: O-89CIU-2020-000349-00 - Contestada
0051 - "PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Control Centres Municipals de Activitats per a persones majors"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0052 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre la redacció del projecte i obres en la Nau 1 del Parc Central"".
Expediente: O-89CIU-2020-000360-00 - Contestada
0053 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre personal contractat per a temes de comunicació en la Fundació Esportiva Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2020-000360-00 - Contestada
0054 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a ""Sobre convenis amb clubs gestors d'instal·lacions esportives"".
Expediente: O-89CIU-2020-000360-00 - Contestada
0055 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Centre Arqueològic de l'Almoina"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
0056 - "PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a ""Ple Extraordinari Infantil 2020"".
Expediente: O-89POP-2020-000126-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0056 - MOCIÓ URGENTE
0057 - "MOCIÓ URGENT que presenta la Sra. Rocio Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a ""Ampliació del servei Punts Violeta-Espais Segurs durant les festes nadalenques"".
Expediente: O-89CIU-2020-000377-00 - Rebutjat