S'està cercant, espereu....

2021-01-11 - València

Vés enrere 2021-01-11

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ

Data:
11-01-2021
Hora:
14:00
Òrgan:
C4SUG
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA (DIC 2020)

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de data 30 de novembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - OFICINA SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Donar compte de l'informe mensual que comprén des del 16 de novembre al 15 de desembre de 2020 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2021-000004-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0003 - "Pregunta ""in voce"" de M. José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relativa a les queixes dels treballadors de l'Oficina que figura en l'informe.
Quedar assabentat
0004 - Proposta 'in voce' de la Presidència de modificar el dia de celebració de la Comissió de gener de 2021.
Aprovat