S'està cercant, espereu....

2021-01-25 - València

Vés enrere 2021-01-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
25-01-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE ENERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 25-01-2021 als membres que ho sol.liciten.
Expediente: O-56192-2021-000001-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si ès el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0003 - Proposa aprovar el Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de València i Manet d'Inversions, S.L. per a la reordenació de terrenys a l'entorn del Molí de la Torre.
Expediente: E-03003-2017-000019-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0004 - Proposa sotmetre a informació pública de la correcció d'errors del Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU de València al carrer Juan Llorens, 36.
Expediente: E-03001-2020-000308-00 - Aprovat
0005 - Donat compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2021, relatiu al sotmetiment a informació pública del Pla Especial de la Zona Sud 2 del Port de València.
Expediente: E-03001-2020-000299-00 - Quedar assabentat
0006 - Proposa sol·licitar a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la declaració d'Enclavament de Recuperació d'Horta per a la parcel·la situada en l'avinguda Jesús Morante Borrás núm. 247.
Expediente: E-03001-2020-000304-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'ordenació detallada del PGOU de València sobre usos permesos en peces habitables sota rasant.
Expediente: E-03001-2019-000220-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0008 - Sr. Giner Corell, sobre rajoles en els vials de l'entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Mundina, sobre mesures de seguretat en els autobusos de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Mundina, sobre abonament anual AmbTU.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre ajudes al lloguer d'habitatge a les famílies que van quedar fora de la convocatòria per falta de diners en la partida pressupostària.
Expediente: O-89CIU-2021-000025-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre mesures a adoptar en l'EMT per a evitar aglomeracions i millora de les condicions sanitàries a bord dels autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Sr. Estellés, sobre l'agilitació per als tràmits dels bons AmbTU de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000025-00 - Rebutjat
0014 - Sr. Estellés, sobre solucions a l'històric increment dels embossos a la ciutat de València i que ajuden a millorar la posició de la nostra ciutat en el rànquing nacional i internacional de ciutats congestionades pel trànsit.
Expediente: O-89CIU-2021-000025-00 - Rebutjat
0015 - Sr. Estellés, sobre modificació de senyals en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000025-00 - Contestada
PREGUNTES.
0016 - Sr. Mundina, sobre aparcament de la plaça de Bruixes - Centre Històric (EMT).
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre aparcament davant d'edificis protegits.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre redacció d'estudi de millora d'accessibilitat en El Palmar.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre la planta viària de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre les obres de la avinguda Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la remodelació de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el nou carril de la Gran Via Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre els carrils bici a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre obres als carrers i avingudes de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el pla d'asfaltat.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre el Bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre el servei de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre la situació de l'aparcament de Parcent de Joan de Vila-rasa.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el tancament econòmic de 2020 del pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre els carrers per als vianants.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre els nous coixins berlinesos.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre la mesa de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre canvis en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre les ciclocalles.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre possible coordinació amb autobusos llançadora.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre les mampares en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el lloguer de bicis i VMP sense base fixa.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre pàrquings per a bicicletes i patinets.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre la segona fase d'actuació en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre la cobertura de servei de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre els autobusos en servei en l'EMT i en cotxeres.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre formació de seguretat en els empleats de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre anàlisi de riscos en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre el manteniment del sistema contra incendis en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre el nombre de vigilants de seguretat en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre compliment del compromís d'ampliació de recursos dels serveis de llicències, inclosos en l'acord marc per a la recuperació i reconstrucció de la Ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre situació actual de la proposta del Govern Municipal en el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre total de despesa tramitada en els expedients d'expropiacions en execució en l'exercici 2020 i expedients d'expropiació en execució, pendents d'executar, o pendents de finalitzar i tramitar la seua despesa amb càrrec a l'exercici 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions en règim de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre programa Reviure 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre llistes provisionals Ajudes al lloguer convocatòria 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre en quines Partides pressupostàries del pressupost municipal 2021 dels serveis de l'àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge i amb quina assignació econòmica estan dotats els acords de la comissió de Reconstrucció aprovada en el ple del 7 de Juliol que han de desenvolupar aquests serveis.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre el nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 15 de Gener del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0059 - Sr. Giner Corell, sobre procés de reconversió de l'actual polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0060 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres d'habitatges de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0061 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions prèvies a la finalització de l'acord marc per a l'execució de les obres de demolició que gestiona el Servei de Disciplina Urbanística de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre el registre de solars, RAMSER.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre situació del solar del carrer Salvador.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre reurbanització del carrer Ramiro de Maeztu.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre Unitat d'Execució d'Agustín Lara.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre obres en la plaça Calabuig del barri Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres en el complex de Paviñes.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre al·legacions del Pla Especial del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre al·legacions a l'Àrea Funcional 10 de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre accions empreses en el bé de BRL anomenat Molí dels Frares.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre accions empreses en el retaule Bé de Rellevància Local (BRL) del carrer Corretgeria amb la Puríssima 'Presentació de Jesús al Poble'.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre obres en l'anomenada Casa del Rellotger del carrer del Micalet.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre el solar adscrit a Mobilitat Sostenible dels carrers Flor de Maig i Pintor Jover.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0074 - Sr. Estellés, sobre el solar adscrit a Mobilitat Sostenible dels carrers Pere Delmonte i Castellonet de la Conquesta.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre el solar dels carrers Nino Bravo i Alcalde Gisbert Rico.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0076 - Sr. Estellés, sobre la resta de solars adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0077 - Sr. Mundina, sobre obres de conversió en zona de vianants de la plaça Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0078 - Sr. Mundina, sobre obres en el Camí del Canal (Parcel·la educatiu-cultural, sector Moreres II).
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0079 - Sr. Estellés, sobre les accions de Mobilitat Sostenible i/o EMT relatives al trasllat dels Reis Mags pels carrers de València en la vesprada del 5 de gener de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0080 - Sr. Mundina, sobre incendie cotxera San Isidro.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0081 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000012-00 - Contestada
0082 - Sr. Mundina, sobre el Consell consultiu.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0083 - Sr. Mundina, sobre licencias de actividad año 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0084 - Sr. Mundina, sobre projecte execució de dos itineraris paisatgístics per als vianants a l'entorn del Monasteri de San Miguel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0085 - Sr. Mundina, sobre renovació del bo social.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0086 - Sr. Mundina, sobre gasolinera/assortidors per a autocomsum en cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0087 - Sr. Mundina, sobre remodelació del Passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0088 - Sr. Mundina, sobre remodelació de l'avinguda Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2021-000005-00 - Contestada
0088 - PRECS I PREGUNTES.
SERVICI D'HABITATGE.
0089 - Proposa aprovar el Conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats en el Decret llei 6/2020, de 5 de juny.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Aprovat