S'està cercant, espereu....

2021-02-17 - València

Vés enrere 2021-02-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
17-02-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE FEBRERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 20 de gener de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de professora associada de cicles formatius.
Expediente: E-01101-2021-000401-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Aportació d'Actes o Declaracions Responsables de Titularitat Real en les Contractacions".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Aprovació d'un acord puntual, temporal i concret, en el marc de les negociacions del nou conveni, perquè les prestacions socials s'abonen als empleats municipals en el mes següent a la presentació de la sol·licitud, sensibles amb la situació Covid-19 que tots estem patint".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita per el Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Dotació de desfibril·ladors mòbils, en tots els cotxes patrulla i cambres Cam a tots els agents".
Expediente: O-89VOX-2021-000008-00 - Rebutjat
0006 - Moció subscrita per la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oficina Municipal de Projectes Europeus".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el teletreball".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la vacunació contra la COVID-19".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal contagiat o en quarantena".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'test detecció de coronavirus SARS-CoV-2 a realitzar al personal de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els contractes d'emergència adjudicats en l'exercici 2020".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Incorporació de bombers Interins".
Expediente: O-89VOX-2021-000008-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Permutes Agents de Policia".
Expediente: O-89VOX-2021-000008-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Jubilacions d'efectius de la Policia local".
Expediente: O-89VOX-2021-000008-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Relació de vehicles de propietat municipal i en rènting".
Expediente: O-89VOX-2021-000008-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. José Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Despeses totals bestretes de caixa dels serveis de l'àrea de gestió de Recursos i de la delegació d'inspecció general i avaluació dels serveis l'any 2020".
Expediente: O-89VOX-2021-000008-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els Pressupostos Participatius en relació als projectes a desenvolupar per la Secció d'Enllumenat i Eficiència Energètica".
Expediente: O-89CIU-2021-000034-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'arquetes d'enllumenament públic defectuoses".
Expediente: O-89CIU-2021-000034-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'inversió en enllumenat públic per al 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000034-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, sobre 'Igualtat".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, sobre 'EPIS en servicis socials".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'IES núm 41 Patraix".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP núm. 106 Malilla".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Santo Ángel de la Guarda".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Carles Salvador".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Teodoro LLorente".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0027 - Pregunta suscrita por la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grupo Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat el Govern interior de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local"
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat l'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local"
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat la Contractació de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat les Tecnologies de la informació i la comunicació de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat el Control Administratiu de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat els objectius de 'Ciutat Intel·ligent' de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat el Patrimoni de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat el Procediment Sancionador de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat el funcionament de la Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament de València i el seu Sector Públic Local".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Mesures concretes i normes que hagen millorat l'Estadística".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses del 2020 abonades o en tràmit amb càrrec al Capítol I 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la Relació de Llocs de treball a 15 Gener de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de prefectures en la plantilla ocupada a data 15 de Gener 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Costos nòmines mesos de setembre, octubre i desembre 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Calendari dels processos selectius ofertes d'ocupació pública 2016, 2017, 2018 2019 i 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació econòmica en el capítol I del pressupost municipal 2021 i que estan en tràmit o està previst que seran ocupades en aquest trimestre".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Requeriments realitzats a l'empresa contractista a tenor dels escrits presentats sobre incompliments del plec de condicions pels treballadors de la neteja de col·legis".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Part al segur i valoració econòmica dels danys causats per un llamp a la casa consistorial el divendres 27 de novembre".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estudi i redacció d'un projecte bàsic de reforma, disseny i decoració a través del servei d'arquitectura i serveis centrals tècnics".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals Positius de COVID-19 i en quarantena preventiva".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Romanent capítol I 2020 i import total de les obligacions reconegudes del Capítol de personal pressupost municipal del 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal de baixa temporal a data 15 de gener de 2021"
Expediente: O-89POP-2021-000009-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els Pressupostos Participatius en relació als projectes a desenvolupar pels Serveis Centrals Tècnics".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la recomanació del Sindic de Greuges i sobre la propietat de diversos retaules considerats BRL".
Expediente: O-89CIU-2021-000034-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els Pressupostos Participatius en Benifaraig".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els Pressupostos Participatius en Benimàmet".
Expediente: O-89CIU-2021-000033-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-