S'està cercant, espereu....

2021-02-22 - València

Vés enrere 2021-02-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
22-02-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ 22 DE FEBRER DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 22-02-2021 als membres que ho sol·liciten.
Expediente: O-56192-2021-000002-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial "Font Sant Lluís" de caràcter estructural, relativa a les torres d'alta tensió.
Expediente: E-03001-2019-000263-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - Proposa l'actualització dels criteris de política de foment de l'edificació i actualització del procediment d'inclusió d'immobles en el RMSER.
Expediente: E-03A01-2021-000004-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0005 - Srs. Estellés, Giner Grima y Pardo, sobre inclusió de l'Ajuntament de València en el conveni amb la Generalitat per a la verificació documental d'autoritzacions ambientals per part del Col·legi Oficial d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2021-000059-00 - Sobre la mesa
0006 - Sr. Giner Corell, sobre rehabilitar en els projectes d'urbanització de carrers, en fase de tramitació i pendents d'execució d'obres, les vorades de pedra calcària i rodena, en lloc de plantejar la seua substitució i restaurar l'empedrat en entorns per als vianants.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sr. Mundina, sobre reducció de la zona d'estacionament regulada ORA.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Mundina, sobre urbanització de la plaça Calabuig.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre l'agilitació de la redacció de Plans Especials dels Pobles de València, dins de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.
Expediente: O-89CIU-2021-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre la preservació de l'empedrat antic de la plaça Calabuig.
Expediente: O-89CIU-2021-000059-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre la posada en marxa de punts de càrrega de vehicles elèctrics en parades de taxi.
Expediente: O-89CIU-2021-000059-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0012 - Sr. Estellés, sobre llicències d'obra sol·licitades i atorgades cada any.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre la segona fase d'actuació en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre les mampares en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre possible coordinació amb autobusos llançadora.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre les ciclocalles.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre els carrers per als vianants.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre la campanya informativa del nou carril bus+bici+taxi.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la remodelació i el carril bici de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre els bons AMBTU i OR de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la futura línia 11 de metrovalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre possibles canvis en el nou carril bici de Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre les jardineres de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre la cobertura dels danys en l'incendi de les cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre la línia 25 de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre la situació i l'estat dels projectes dels pressupostos participatius Decidim VLC 2019-2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre els pals provisionals de l'EMT en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre la seguretat i la ciberseguretat en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'àrea funcional 10 de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0033 - Sr. Giner Corell, sobre gestió directa per part de l'Ajuntament de València i indemnització a l'agent urbanitzador en el Pla d'Actuació integral de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el registre de solars RAMSER.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0035 - Sr. Giner Corell, sobre pronunciament de l'Equip de Govern al Pla d'Actuació Integral de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre la torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0037 - Sr. Giner Corell, sobre apartaments turístics per a habitatge de lloguer social.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0038 - Sr. Giner Corell, sobre nombre d'habitatges assequibles per a joves en tots els districtes de la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la revisió del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0040 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 15 de febrer del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0041 - Sr. Giner Corell, sobre projectes de l'Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge recollits en el pressupost municipal 2021 amb assignació econòmica que marquen línies d'actuació dels acords de la Comissió de Reconstrucció aprovats en el Ple del 7 de juliol de 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre la redacció dels plans especials de les àrees funcionals.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0043 - Sr. Giner Corell, sobre adjudicacions en règim de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0044 - Sr. Giner Corell, sobre Pla Integral La Torre.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0046 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de nous habitatges incorporats l'any 2020 per a donar allotjament a famílies vulnerables.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0047 - Sr. Giner Corell, sobre revisió del Programa d'actuació integral (PAI) del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre situació i estat dels projectes dels pressupostos participatius Decidim VLC 2017-2018 l'execució dels quals competeix a Desenvolupament i Renovació Urbana i/o Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de mediació i intermediació presentades en el 2020 en la Delegació d'Habitatge.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre situació actual del pla d'actuació integral de les antigues casernes d'enginyers del carrer de Sant Vicent.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0051 - Sr. Estelles, sobre situació i estat dels projectes dels pressupostos participatius Decidim VCL 2018-2019 l'execució dels quals competeix a Desenvolupament i Renovació Urbana i/o Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre compra de pisos a fons d'inversió a veïns afectats per ordres de desnonaments.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0053 - S4. Estellés, sobre obres de Pérez Galdós, i els projectes de les obres de reurbanització de Pérez Galdós procedents de Decidim VLC d'anys anteriors i la seua correlació amb els projectes de transformació anunciats per l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre la concessió de llicència de compatibilitat a la Conselleria de Sanitat per a ampliar l'Hospital Clínic.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre el segon dels informes de la Direcció General de Patrimoni sobre la llicència de compatibilitat a la Conselleria de Sanitat per a ampliar l'Hospital Clínic.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de la Universitat àmbit Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre el plec de la contracta de ponts i túnels.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre conservació de vies públiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre el PAI del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre el pla especial de protecció de Ciutat Vella a l'any de la seua aprovació.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre els projectes EDUSI en el Cabanyal i d'uns altres de futura execució.
Expediente: O-89CIU-2021-000045-00 - Contestada
0062 - Sr. Giner Corell, sobre Antiga Escola d'Enginyers Tècnics Agrícoles.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre portal de l'empleat de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0064 - Sr. Mundina, sobre accés nord de Mislata.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0065 - Sr. Mundina, sobre passarel·la en la CV-500 a l'altura del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0066 - Sr. Mundina, sobre serveis EMT novembre, desembre 2020 i gener 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0067 - Sr. Mundina, sobre absentisme laboral i situació d'I.T. en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0068 - Sr. Mundina, sobre préstec 27'2 milions d'euros EMT. (2).
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
0069 - Sr. Mundina, sobre parking ciutat de Buixes.
Expediente: O-89POP-2021-000013-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0070 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta pel mobiliari urbà de l'antiga Plaza de l'Ajuntament obra de l'Arquitecte Goerlich que ha aparegut recentment.
Contestada
0071 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta pels plans de reasfaltat de la Delegació, pels quals ja es va interessar en una moció presentada fa uns mesos, i prega que s'informe d'en quins àmbits es té intenció d'actuar.
Contestada
0072 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega al Sr. Grezzi que en relació amb col·legi Loreto s'eviten situacions de perill que es produeixen en les hores d'entrada i eixida dels xiquets.
Quedar assabentat
0073 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que no es produïsquen retards en la contestació a les preguntes, citant sobre aquest tema diversos exemples de retards patits en altres Comissions.
Quedar assabentat
0074 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina prega que es repare una foradada existent al carrer Isabel La Catòlica, concretament en la zona pintada de verd.
Quedar assabentat