S'està cercant, espereu....

2021-02-22 - València

Vés enrere 2021-02-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
22-02-2021
Hora:
11:30
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
22 02 2021 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació de 22 de febrer de 2021, als membres que ho sol.liciten.
Expediente: E-56191-2021-000002-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - GABINET D'ALCALDIA.- Donar compte de l'informe resum del control intern de l'Ajuntament de València, exercici 2020.
Expediente: E-00201-2021-000011-00 - Quedar assabentat
0004 - GTE-AE.- Donar compte de l'informe de fiscalització de les taxes i preus públics dels ajuntaments de municipis de població superior a 500.000 habitants, exercici 2017, emés pel Tribunal de Comptes.
Expediente: E-H4969-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposta de modificació de l'acord plenari referent a l'entitat Mercavalencia, S.A..
Expediente: E-02901-2021-000033-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 2a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000007-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre rebaixa de l'IVA en les màscares FFP2, FFP3 i de totes aquelles màscares autoritzades pel Govern.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a la industria cultural i sector turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre propostes de mesures a adoptar en relació a l'informe d'auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a les concessionàries de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre les tarifes de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2021-000054-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Ciutadans, sobre les tarifes del servei de la grua.
Expediente: O-89CIU-2021-000054-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA –mes desembre 2017-.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'estat d'ejecució del pressupost municipal 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre financiació per la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el superàvit Pressupuestari 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Pla Resistir "Ajudes Parèntesi".
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Global Destination Sustainability Movement.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Visit València.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Consejo Español de contenidos Turísticos.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la Ventanilla Única turística.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a l'activitat econòmica.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el panell de seguiment econòmic i social.
Expediente: O-89POP-2021-000014-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a la hosteleria.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Projecte Activage.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre els Programes EMCORP, EMPUJU y ECOVID.
Expediente: O-89POP-2021-000006-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0029 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0033 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0034 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0035 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0036 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0037 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0038 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el mercat majorista de Mercavalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Resistir 'Ajudes Parèntesis'.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0040 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el pla complementari al Pla Resistir 'Ajudes Parèntesis'.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre ajudes directes a autònoms i PIMES.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el la liquidació de l'IVA 2018.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el Fons Social Extraordinari.
Expediente: O-89CIU-2021-000029-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bo comerç dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000047-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els bons descompte per al xicotet comerç, la cultura i l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000047-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels mercats ambulants.
Expediente: O-89CIU-2021-000047-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la situació del sector hoteler a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000047-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els premis Goya.
Expediente: O-89CIU-2021-000047-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els plans de digitalització d'empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000047-00 - Contestada
0049 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0050 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000006-00 - Aprovat
0051 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs P. O. 1/211/2017 interposat per COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE BACHILLER Núm. 14 I 16, contra aprovació modificació puntual del PGOU de València, relativa a la parcel·la delimitada pels carrers Jaime Roig, Álvaro de Bazán i Alemanya; tenint en compte que per Acte, de la Sala Especial del Contenciós-Administratiu del TSJ, s'ha declarat la inadmissió del recurs de cassació, amb imposició de costes en totes dues instàncies a la recurrent.
Expediente: E-00501-2021-000060-00 - Quedar assabentat
0052 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes a la recurrent- del recurs P. O. 3/211/2020, interposat per María José Catalá Verdet i uns altres (Grup Municipal Popular), contra aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-00501-2021-000051-00 - Quedar assabentat
0053 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada del Decret, del TSJ, que declara acabat el procediment del recurs contenciós administratiu P. O. 3/213/2020, interposat pel Sr. Juan Giner Corell i uns altres, contra aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: E-00501-2021-000043-00 - Quedar assabentat
0054 - GABINETE D'ALCALDIA.- Moció que presenta l'Alcalde sobre "València ciutat neutra 2030".
Expediente: E-00201-2021-000013-00 - Aprovat