S'està cercant, espereu....

2021-03-17 - València

Vés enrere 2021-03-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
17-03-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 17 de febrer de 2021.
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-000667-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0003 - Moció subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "la vacunació dels policies locals i bombers majors de 55 anys".
Expediente: O-89CIU-2021-000098-00 - Rebutjat
0004 - Moció subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Il·luminació de blau de la majoria dels edificis, museus i monuments públics de la nostra ciutat, donant visibilitat a les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA)".
Expediente: O-89VOX-2021-000022-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "realitzar abans de finalitzar el primer semestre del 2021, l'aportació màxima permitida per la Llei de Pressupostos Geneals del Estat i establida en l'acord laboral al fons del Pla de Pensions Municipal
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el simulacre d'evacuació de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000073-00 -
0007 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Pla de Formació".
Expediente: O-89CIU-2021-000073-00 -
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'adjudicació de contracte menor per a subministrament de tres ordinadors de gamma superior per al disseny web".
Expediente: O-89CIU-2021-000073-00 -
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els contractes d'emergència adjudicats en l'exercici 2020".
Expediente: O-89CIU-2021-000073-00 -
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el teletreball".
Expediente: O-89CIU-2021-000073-00 -
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'baixes en comandaments de la Policia Local de València".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0012 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'sancions per infraccions de les normes de circulació en què hajen sigut lesionats vianants".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0013 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'mutacions demanials".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0014 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'concessions demanials".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'noves incorporacions en el Servei de Licències Urbanístiques Obres d'edificació des de 1 de Gener de 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'previsió de suplement de crédit del Capítol I de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'plantilla ocupada referenciada en la RPT i costos nómines meses Gener i Febrer de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'habilitació en Casa Consitorial Tabaquera d'espais per a que els empleats municipals poden realizar pauses obigatòries en l'actualitat".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'tècnics d'administració general funcionaris interins".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'reunions de la comisió tècnica de la carrera profesional".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'previsió de sustitució del puesto de Coordinador General Tècnic d'Innovació Organizativa i Gestió de Persones".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'serveis i Seccions municipals del organigrama municipal del 5 d'agost del 2020 que tenen vacants la seua jefatura".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'nomenament i sustitució en 72 llocs de jefe de servei de la plantilla municipal".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'emprats municipals Positius de COVID-19 i en quarentena preventiva".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de plaçes vacants amb dotació económica en el Cap. I del pressupost municipal 2021 i que estàn en tràmit des del 19 de gener de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'serveis municipals pendients d'aprovar la seua carta de servicis".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'relació de llocs ocupats hui dia per interins i inclosos en les ofertes d'ocupació pública del 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'romanent Capítol I 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'nombre de personal funcionari interi, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada a data 15 de Març de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Salvador Tuset".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Teodoro Llorente".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP San José de Calasanz".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Raquel Payá".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'CEIP Lluis Vives".
Expediente: O-89POP-2021-000031-00 -
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les places de bombers de les OEP 2019 i 2020".
Expediente: O-89CIU-2021-000076-00 -
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les proves PCR i els casos Covid-19 en la plantilla de la Policia Local i el Cos de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000076-00 -
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'accions empreses per la Policia Local per accions realitzades en bèns protegits i altres qüestions".
Expediente: O-89CIU-2021-000076-00 -
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'unitats test PCR".
Expediente: O-89VOX-2021-000022-00 -
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'complement de la carrera professional".
Expediente: O-89VOX-2021-000022-00 -
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'retribucions brutes anuals places d'agent i oficial".
Expediente: O-89VOX-2021-000022-00 -
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'seguretat dels sistemes d'informació".
Expediente: O-89VOX-2021-000022-00 -
PRECS I PREGUNTES.-