S'està cercant, espereu....

2021-03-17 - València

Vés enrere 2021-03-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
17-03-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COM. ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 17-03-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió de la Comissió d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica de data 17 de març de 2021, als membres que ho sol·liciten.
Expediente: O-56194-2021-000004-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 18 de febrer de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'execució de les obres corresponents al projecte "Substitució de canonada arterial DN 600 en Avinguda Peris i Valero (València)" en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
Expediente: E-02701-2020-000261-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la proposta del regidor delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, relativa a la creació de quatre nous mercats de venda no sedentària de tipologia alimentària.
Expediente: E-02310-2019-000171-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (març).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (març).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0007 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genómics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València. (març)
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja d'acequies de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Poda d'arbratge als carrers Marvá i Albacete".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Aprovat
0010 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i clausura d'abocador en Benimàmet".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Aprovat
0011 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a "L'execució del jardí del Carrer 3 d'abril de 1979".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Neteja de la zona boscosa de la Platja de l'Arbre del Gos".
Expediente: O-89CIU-2021-000087-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Posada en valor i neteja de la desembocadura de la Gola del Perellonet".
Expediente: O-89CIU-2021-000087-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Retirada de la palla de l'arròs".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Desenvolupament del Pla Local d'Incendis Forestals".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives al "Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Obres a l'entorn del Pont del Real".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Danys causats en el mobiliari urbà i en la via pública".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Depuradora de Pinedo".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'adjudicació redacció projectes per a la construcció de sis depòsits de tempestes a la ciutat".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Residus de matèria orgànica".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Abocadors".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Anàlisi d'aigües residuals".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'energía fotovoltaica".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Full de ruta per a la transició energètica".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Energies renovables".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Mª. Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als "Tallers L'Energia es el teu dret!".
Expediente: O-89POP-2021-000029-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Defuncions en els cementeris de titularitat municipal".
Expediente: O-89CIU-2021-000078-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'aigualeig i desinfecció dels carrers".
Expediente: O-89CIU-2021-000078-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Mesures de neteja i desinfecció en contenidors i papereres".
Expediente: O-89CIU-2021-000078-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en la EDAR de Pinedo de febrer 2021 a març 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000075-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Neteja i desinfecció en parcs públics".
Expediente: O-89CIU-2021-000075-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pla de contingència davant la COVID-19 a les platges de València per a 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000075-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Reobertura dels parcs i espais públics infantils".
Expediente: O-89CIU-2021-000075-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Temporada de bany 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000075-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Contractes de material i manteniment del Servici de Contaminació Acústica".
Expediente: O-89CIU-2021-000077-00 - Contestada
0037 - PRECS I PREGUNTES
0038 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Reubicació de contenidors en la Gran Via Marques del Túria".
Expediente: O-89CIU-2021-000044-00 - Quedar assabentat