S'està cercant, espereu....

2021-03-22 - València

Vés enrere 2021-03-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
22-03-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 22 DE MARZO DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 22-03-2021 als membres que ho sol·liciten.
Expediente: O-56192-2021-000004-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 de febrer de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU de València "Conveni de l'Almoina".
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0004 - Dona compte de l'acord del Ple de data 25-02-2021 pel qual queda assabentat de l'informe de fiscalització de l'EMT, exercici 2019, emés per la Sindicatura de Comptes.
Expediente: E-01801-2021-001382-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0005 - Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a l'actualització del Quadre de preus d'urbanització dels Projectes d'Urbanització vinculats als Programes d'Actuació Integrada.
Expediente: E-03003-2020-000027-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Srs. Estellés, Giner Grima y Pardo, sobre inclusió de l'Ajuntament de València en el conveni amb la Generalitat per a la verificació documental d'autoritzacions ambientals per part del Col·legi Oficial d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2021-000059-00 - Rebutjat
0007 - Srs. Giner Grima i Copovi Carrión, sobre senyalització de bastides en voreres.
Expediente: O-89CIU-2021-000050-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre l'ajornament de les sancions en l'accés restringit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000097-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Mundina, sobre declaració de l'Alqueria del carrer Astúries com BRL.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Aprovat
0010 - Sr. Mundina, sobre rehabilitació de l'alqueria municipal del carrer Astúries.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Sobre la mesa
0011 - Sr. Estellés, sobre expropiació de zona central del carrer Fray Junipero Serra.
Expediente: O-89CIU-2021-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Estellés, sobre Forn de Calç en la zona del barri de la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2021-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Sr. Estellés, sobre el compliment del Pla Especial de Directrius de Qualitat Urbana en l'Àrea Funcional 8.
Expediente: O-89CIU-2021-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Sr. Mundina i Sra. Catalá, sobre vacunació treballadors EMT, SAU (Medio Propio).
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Sr. Giner Corell, sobre ampliació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Sr. Estellés, sobre l'accés de fallers a l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2021-000097-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0017 - Sr. Estellés, sobre el Pai de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre expropiació de terrenys per a ampliar el Parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés sobre expropiació de terrenys previstos en el PGOU per a executar zones verdes.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre execució de l'adjudicació de la concessió administrativa a Rain Forest Valencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre conservació i reasfaltat de vies públiques a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre canvis de directrius en plans urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre el túnel passant, canal d'accés i estació del nord.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el PAI del parc central.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la concessió de la llicència per a ampliar l'Hospital Clínic.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre la futura línia 11 i 10 de Metrovalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el mur de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre pintat d'una banda groga al costat de la vorera d'edificis protegits.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre eliminació taps urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el plec per a adjudicar la contracta d'obres de demolició.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre accions per a ajudes a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'Oficina pel dret a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre ajudes al lloguer d'habitatge 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre reunió sobre habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre obres de millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre obres a l'interior d'edifici protegit de les naus.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la contracta de reparació, renovació i manteniment de paviments dels carrers i camins de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicències per a equipaments públics.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre revocació a la Universitat Politècnica d'ús de local al carrer Portal Nou 2.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre estudi de la immatriculació de béns immobles de l'església catòlica en el Registre de la Propietat des de l'any 1998, en virtut de certificació del diocesà respectiu.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre la situació del concurs de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre la situació de la reurbanització de la plaça de Bruixes i l'entorn de la plaça del Mercat.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre la situació de l'equipament de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la situació de la reurbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre la situació de la reurbanització de la plaça Baró de Cortes.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés sobre la situació la Torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la segona fase d'actuació en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre la campanya informativa del nou carril bus+bici+taxi.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre el concurs d'idees sobre la remodelació de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre les obres de la avinguda Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre els bons AMBTU i OR de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre el nou carril bici Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre la línia 25 de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre la seguretat de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre el pla director de la bicicleta de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre els nous carrils bici a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre l'estació d'autobusos.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre el Consell Consultiu de l'EMT amb els agents socials.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre els nous límits de velocitat a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre el soroll a l'entorn de l'IES Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre el pàrquing centre històric de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre el registre per a l'accés a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre les sancions per l'accés a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre la comunicació del control d'accés a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre les futures noves línies de tramvia i la interacció amb EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre la concessió de llicències d'hotels i en tràmit.
Expediente: O-89CIU-2021-000079-00 - Contestada
0069 - Sr. Giner Corell, sobre reurbanizatció plaça Tetuán.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0070 - Sr. Giner Corell, sobre reforma de l'Estació d'Autobusos.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0071 - Sr. Giner Corell, sobre llicències sol.licitades en els ambits del Pla Especial del Cabanya i Pla Especial del NHT de Patraix.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0072 - Sr. Giner Corell, sobre procès de reconversió del polígon Vara de Quart.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0073 - Sr. Giner Corell, sobre rehabilitació i adecuació de vivendes municipals amb càrrec al pressupost municipal 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0074 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total de expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 15 de març de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0075 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de sol.licituds de llicències d'obres presentades i nombre de resolucions concedides del 1 de gener al 15 de març de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0076 - Sr. Giner Corell, sobre registre de solars en Ciutat Vella, Russafa, Exposició i Abastos.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0077 - Sr. Giner Corell, sobre nombre i relació de solars amb orde d'edificació.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0078 - Sr. Giner Corell, sobre vivendes de renda lliure i protecció oficial en el PAI Moreres.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0079 - Sr. Giner Corell, sobre peticions de sol.licituds i comunicaciones a l'Oficina de Queixes i Reclamacions sobre trardança en la tramitació administrativa en el Servei de Llicències Urbaístiques Obres d'Edificació l'any 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0080 - Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients dels serveis de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, Gestió Urbanística i Disciplina Urbanística recorreguts administativament en el 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0081 - Sr. Giner Corell, sobre tapons urbanítics de la ciutat en tràmit.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0082 - Sr. Mundina, sobre incendi cotxera Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0083 - Sr. Mundina, sobre serveis EMT gener i febrer 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0084 - Sr. Mundina, sobre projecte Torre Eólica Marina.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0085 - Sr. Mundina, sobre EMTicket.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0086 - Sr. Mundina, sobre llicència d'activitat Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0087 - Sr. Mundina, sobre ingressos per publicitat en l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0088 - Sr. Mundina, sobre romanent de Tresoreria 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
0089 - Sr. Mundina, sobre informació contracte serveis jurídics EMT en el Tribunal de Comptes.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0090 - Resposta de CACSA a la moció presentada pel Sr. Giner Corell, sobre rajoles en els vials de l'entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències, sessió 25 de gener de 2021.
Expediente: O-56192-2021-000003-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0090 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0091 - Proposa emetre dictamen favorable al document del Pla Especial del Cabanyal-Canyameral susceptible d'aprovació provisional, a l'efecte de sol·licitud d'informe a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Quedar assabentat