S'està cercant, espereu....

2021-04-21 - València

Vés enrere 2021-04-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
21-04-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE ABRIL DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 17 de març de 2021
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.-
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-000906-00 - Aprovat
0003 - Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de veterinari assessor de la presidència de festejos taurins.
Expediente: E-01101-2021-001041-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0004 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Avaluació teletreball".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre"Implantació del sistema de enregistrament de les Comissions Informatives i altres sessions rellevants".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Rebutjat
0006 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Intensificar les negociacions amb les seccions sindicals per a la cerca d'un acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València en el segon trimestre del 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Moció subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'esclariment de l'ocorregut en el procés selectiu de la bossa de millora d'ocupació per a Comissari Principal de la Policia Local de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000117-00 - Rebutjat
0008 - Moció subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Establir plans directors d'espai en tots els edificis municipals i reconsiderar l'ús del Monument del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, majorment íntegrament, com a centre cultural d'interpretació del patró de la ciutat de València".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'purificadors d'aire".
Expediente: O-89CIU-2021-000107-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'màscares higièniques reutilitzables".
Expediente: O-89CIU-2021-000107-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les borses de treball".
Expediente: O-89CIU-2021-000107-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre la contractació de subministrament de vestuari per al Departament de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000108-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les Oposicions al Cos de Bombers de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000108-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el concurs intern de mobilitat de la Policia Local de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000108-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la compra i subministrament de màscares FFP2 per a la Policia Local de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000108-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Informació complements sous membres de la Corporació 2015-2019".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sentència 175/2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Situació actual, previsió de dates per als exercicis restants i presa de possessió, de la convocatòria del procés de selecció de places d'agent de la policia local, que actualment estan en tràmit".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Jubilacions d'efectius de la Policia local primer trimestre 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Efectius de la plantilla ocupada de la policia local de baixa per malaltia, accident laboral o pagament directe INSS".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Places ocupades d'administració general en el servici de policia local".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Places ocupades de l'escala d'administració general i especial en el Departament de Bombers, prevenció, intervenció en emergències i Protecció Civil".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Incorporació durant el primer trimestre del 2021, de places d'agents de la policia local, mitjançant comissió de servici i nomenament interí".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Aplicació Llei Valenciana de la Funció Pública".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Contractes d'emergència".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Plans normatius: Compliment".
Expediente: O-89VOX-2021-000027-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Escoles Infantils de Gestió Indirecta".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Escola Infantil Municipal Quatre Carreres".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Escola Infantil Municipal Gent Menuda".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Escola Infantil Municipal de Solc"
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Escola Infantil Municipal de Pinedo".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Autorització d'un major despesa per el contracte de prestació dels serveis d'assegurances de responsabilitat civil".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Contractació de la prestació del servei "Oficina pel dret a l'habitatje".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recomanació del Síndic de Greuges sobre enregistrament de les sessions de les Comissions"
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal municipal que pot realitzar en l'actualitat la prestació del servici a través del teletreball".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Gestions realitzades per l'Ajuntament de València davant les autoritats sanitaries autonómiques i/o estatals per al calendari de vacunació dels empleats municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals del servici d'educació que ja s'han vacunat".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Equips de protecció individual, màscares, guants i solucions hidroalcoholiques, facilitats als empleats municipals des de l'inici de la pandèmia".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT a 15 d'abril de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT anual i cost nómina mes de Març de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Calendarització processos selectius oferta de empleo públic anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals de baixa de la plantilla municipal en el primer trimestre del 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que tenen en els seus llocs de treball incluit el concepte d'atenció al públic".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació places vacants de la plantilla orgànica".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Primes per a la jubilació anticipada".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que tenen en els seus llocs inclòs subfactor de movilitat/disponibilitat".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Taules generals de negociació, celebrades des del 1 de gener del any 2020 al 15 d'abril del any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals positius de COVID 19 i en cuarentena preventiva".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació places vacants amb dotació económica en el Capítol I del pressupost municipal 2021 i que estàn en tràmit actualment".
Expediente: O-89POP-2021-000038-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-