S'està cercant, espereu....

2021-04-22 - València

Vés enrere 2021-04-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
22-04-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 22-04-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA D'ÀREA II. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió de la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, de data 22 d'abril de 2021.
Expediente: O-56196-2021-000005-00 - Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de març de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0003 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Sol·licitud delegació de competències Pla Edificant CEIP Teodoro Llorente.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0004 - SERVICI RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació del carrer Dragamines i es denomine "carrer de Vicente Guillot García- Lillo"
Expediente: E-02000-2020-000078-00 - Aprovat
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OTROS ÓRGANOS
MOCIONS
0005 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Subvenció Cambra frigorífica per a repartiment d'aliments".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre Ajudes Directes per a la representació dels 'Miracles de Sant Vicent'".
Expediente: O-89CIU-2021-000106-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre la reactivació de la tradició de l'Indult d'un Pres per la Real Confraria de Jesús en la Columna de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000106-00 - Rebutjat
0008 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Bandera de la discapacitat".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Rebutjat
0009 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Autisme".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Mesures benestar emocional i salut mental".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Rebutjat
0011 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Sol·licitar l'immediat inici d'obres del centre de discapacitat de València i implicació municipal en el desallotjament de l'edifici públic ocupat il·legalment al carrer Colón".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Rebutjat
0012 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre la regulació de l'ingrés Mínim Vital i els serveis socials municipals".
Expediente: O-89CIU-2021-000123-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre la implantació d'un Sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació a través de pictogrames".
Expediente: O-89CIU-2021-000123-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0014 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les obres en el museu de l'Almoina".
Expediente: O-89CIU-2021-000103-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la falla municipal".
Expediente: O-89CIU-2021-000103-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la celebració de les Falles".
Expediente: O-89CIU-2021-000103-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la programació teatral per Setmana Santa".
Expediente: O-89CIU-2021-000103-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre itinerari formatiu en prevenció d'addiccions a través de la metodologia Mooc".
Expediente: O-89CIU-2021-000104-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el Pla de Reciprocitat Social Ressó".
Expediente: O-89CIU-2021-000104-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "Informació col·laboració Delegació de Cooperació amb la 'Campanya per una justícia fiscal'".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19 aprovat pel Ple municipal de 7 de juliol de 2020 inclou l'Eix 03 Equitat i drets socials. Línia 3. Lluita contra la violència de gènere. Mesura 9. Adaptar servicis d'atenció a dones víctimes de violència de gènere".
Expediente: O-89CIU-2021-000111-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19 aprovat pel Ple municipal de 7 de juliol de 2020 inclou l'Eix 03 Equitat i drets socials. Línia 4. Lluita contra la desigualtat, la pobresa i la fragilitat. Mesura 24. Drets i interessos de la joventut".
Expediente: O-89CIU-2021-000111-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Acuerdo marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19 aprovat pel Ple municipal de 7 de juliol de 2020 inclou l'Eix 03 Equitat i drets socials. Línia 2. Lluita contra la discriminació. Mesura 5. Observatori municipal contra la discriminació i l'odi".
Expediente: O-89CIU-2021-000111-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19 aprovat pel Ple municipal de 7 de juliol de 2020 inclou l'Eix 03 Equitat i drets socials. Línia 3. Lluita contra la violència de gènere. Mesura 7. Reformular propostes educatives".
Expediente: O-89CIU-2021-000111-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19 aprovat pel Ple municipal de 7 de juliol de 2020 inclou l'Eix 03 Equitat i drets socials. Línia 3. Lluita contra la violència de gènere. Mesura 6. Previndre l'assetjament digital".
Expediente: O-89CIU-2021-000111-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19 aprovat pel Ple municipal de 7 de juliol de 2020 inclou l'Eix 03 Equitat i drets socials. Línia 2. Lluita contra la discriminació. Mesura 4. Oficina de no discriminació".
Expediente: O-89CIU-2021-000111-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Col.legi E.I. Santiago Apóstol".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Esports".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Majors".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Servicis socials".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Punt de trobada familiar".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Campos de futbol municipals (futbol huit i onze) de la nostra ciutat gestionats directament i indirectament mitjançant concessió".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Manteniment, neteja i conservació de la muralleta del riu, ponts històrics, estàtues, escultures i resta d'elements de patrimoni històric disseminats per la nostra ciutat".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds d'ajuda a domicili presentades en el primer trimestre del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds de teleassistència presentades en el primer trimestre del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds de 'menjar a casa' presentades en el primer trimestre del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Expedients de desnonament primer trimestre 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Adquisició de llibres i material de consulta per a les biblioteques municipals i aules de lectura".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Programa 'Compensem'".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Distribució en la xarxa de biblioteques municipals del personal adscrit al servici d'acció cultura".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Celebració de les Fires del Llibre de València".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
0042 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Distribució del personal subaltern categoria conserge, en el conservatori Municipal José Iturbi, en els col·legis municipals i en els col·legis públics de la nostra ciutat".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0043 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Mesures municipals davant les cues de la fam".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0044 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Restes de calçada...., antigues: Actuació del govern municipal".
Expediente: O-89VOX-2021-000026-00 - Contestada
0045 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Valuecare".
Expediente: O-89POP-2021-000037-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0046 - Prec 'in voce' formulat per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatiu a "Assentament Plaça de la Reina'.
Quedar assabentat