S'està cercant, espereu....

2021-04-26 - València

Vés enrere 2021-04-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
26-04-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 26 DE ABRIL DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 26-04-2021 als membres que ho sol.liciten.
Expediente: O-56192-2021-000005-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 de març de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU "Antiga Fàbrica de Tabacs".
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa aprovar definitivament el document de "Correcció d'Errors del PGOU de València (Catàleg de Béns i Espais Protegits) al carrer Juan Llorens núm. 36"
Expediente: E-03001-2020-000308-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar la modificació parcial dels mecanismes de compensació de l'actuació de dotació per canvi d'ús de l'edifici situat al carrer Antiga Senda d'en Senent núm. 4.
Expediente: E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Mundina, sobre rehabilitació de l'alqueria municipal del carrer Astúries.
Expediente: O-89POP-2021-000032-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - Sr. Mundina, sobre restauració dels panells ceràmics publicitaris de Philips.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre mesures complementàries urgents i necessàries respecte a la remodelació de línies d'EMT al voltant de la Finca de Ferro.
Expediente: O-89CIU-2021-000131-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre reunió i iniciatives pendents a la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2021-000131-00 - Contestada
0010 - Sr. Estellés, sobre protecció de taulells del Viacrucis dels actes de la Setmana Santa del Grau.
Expediente: O-89CIU-2021-000131-00 - Contestada
0011 - Sr. Estellés, sobre millores a l'entorn dels carrers Picaio i Acàcies del barri de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2021-000131-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Estellés, sobre urbanització de la plaça Escriptor Bono i Barber.
Expediente: O-89CIU-2021-000131-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Sr. Estellés, sobre mesures per a millorar en l'entorn urbanístic de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2021-000131-00 - Rebutjat
0014 - Sr. Giner Corell, sobre establir i aprovar un Pla d'Urbanització puntual del carrer Moraira de Natzaret, al objecte de millorar, les voreres i la seua accesibilitat, la calçada i la xarxa de desaigües de la mateixa.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Sr. Mundina, sobre autobusos gratuïts assistència als vacunódromos.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Sra. Catalá i el Sr. Mundina, sobre actuacions d'urbanització en el barri de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
PREGUNTES.
0017 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de lloguer social presentades en el Servici de la Delegació d'Habitatge en el primer trimestre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0018 - Sr. Giner Corell, sobre la situació dels Plans d'actuació integral a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0019 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització carrer Pelayo.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0020 - Sr. Giner Corell, sobre parc públic d'habitatges.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0021 - Sr. Giner Corell, sobre nombre de llicències tramitades sobre la base del Decret 62/2020 de regulació de les entitats col·laboradores de l'administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques a data 15 d'abril de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0022 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions d'expropiacions en execució, pendents d'executar, o pendents de finalitzar i tramitar la seua despesa.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0023 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions en urbanisme tàctic per a agilitar intervencions que milloren la seguretat en col·legis municipals i públics de la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre la sol·licitud, tramitació i concessió de llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la futura llicència d'enderrocament del Metropol.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0026 - Sr Estellés, sobre denúncia de secció sindical d'EMT sobre el pàrquing de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre el Consell Local del Disseny Urbà.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre la coordinació metropolitana entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre el 'Chinatown' de Pelayo i carrers adjacents i el paper de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana en l'execució del projecte.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0030 - Sr. Mundina, sobre pla d'autoprotecció pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0031 - Sra. Catalá, sobre terrasses.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0032 - Sr. Mundina, sobre la Marina Real de València.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0033 - Sr. Mundina, sobre bossa 2019 conductor/perceptor.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0034 - Sr. Mundina, sobre contractes de cabines químiques W.C., per a ús de conductors.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0035 - Sr. Mundina, sobre obres d'urbanització en Ramiro de Maeztu.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0036 - Sr. Mundina, sobre serveis EMT primer trimestre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0037 - Sr. Mundina, sobre romanent de tresoreria 2020 per a compensació de pèrdues de l'EMT, SAU (mig propi).
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0038 - Sr. Mundina, sobre obres de conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0039 - Sr. Mundina, sobre situació jurídic-patrimonial actual de "l'Alqueria del Tennis".
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre reposició del paviment exterior de l'antic magatzem d'olis del Parc de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre petició de plantes viàries de la Delegació de Desenvolupament Urbà a la Delegació de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre homologació d'empresa contractista per a fer obres en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el Registre municipal d'Empreses de Publicitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la situació de la redacció del projecte del centre sociocultural de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre concessió de rases i sondatges en l'avinguda de l'Enginyer Manuel Soto, en la seua intersecció amb l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre concessió de rases i sondatges en la plaça del Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre els llocs de flors de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre denegacions i concessions de cèdules urbanístiques en 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre vigilància arqueològica i troballes en obres en AVA de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre l'elaboració d'un protocol a la Comissió de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre actuacions del pla de la muralla en compliment del Pla Especial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre pintat de banda groga al costat de la vorera d'edificis protegits.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre comparativa d'edificabilitat en els diferents PAI en tramitació o aprovats a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre al·legacions al Pla Especial de l'horta de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre absència d'obligació de portar a la Comissió Tècnica de Patrimoni expedientes per a concedir llicència d'obres en edificis protegits.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicències d'hotels en tràmit.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre execució de zones verdes del PGOU de 1988.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre ampliació del parc de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre obres de millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre la torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre l'equipament de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre el concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0064 - Sr. Estellés, sobre lliurament del projecte d'execució de rehabilitació de l'Alqueria del Rei i la Casa Figuerols a l'entorn del Pouet.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0065 - Sr. Estellés, sobre l'estudi d'immatriculació de béns immobles de l'església catòlica en el Registre de la Propietat de 1988, en virtut de certificació del diocesà.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0066 - Sr. Estellés, sobre la concessió de llicències per a equipaments públics.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0067 - Sr. Estellés, sobre canvis en els plans urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0068 - Sr. Estellés, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge 2017-2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0069 - Sr. Estellés, sobre la reunió del grup de treball d'habitatge al desembre de 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0070 - Sr. Estellés, sobre les convocatòries del Programa Reviure 2021 i ajudes al lloguer.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0071 - Sr. Estellés, sobre accions per a ajudes a l'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0072 - Sr. Estellés, sobre eliminació de taps urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0073 - Sr. Estellés, sobre la retirada d'autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0074 - Sr. Estellés, sobre els autobusos 'imparables' de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre la contractació de serveis jurídics en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0076 - Sr. Estellés, sobre control d'aforament en els autobusos de l'EMT i solucions de millores de freqüències.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0077 - Sr. Estellés, sobre la reducció d'usuaris de l'EMT durant els mesos de gener i febrer de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0078 - Sr. Estellés, sobre els carrils bici dels pressupostos DecidimVLC.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0079 - Sr. Estellés, sobre el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0080 - Sr. Estellés, sobre trànsit d'autobusos a l'entorn de l'IES Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0081 - Sr. Estellés, sobre l'estació d'autobusos.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0082 - Sr. Estellés, sobre el Pla Director de la Bicicleta de València i l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0083 - Sr. Estellés, sobre les futures línies 10 i 11 de metrovalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0084 - Sr. Estellés, sobre el nou sistema de renovació de bons de l'EMT en les juntes de districte.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0085 - Sr. Estellés, sobre les obres en Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0086 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0087 - Sr. Estellés, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0088 - Sr. Estellés, sobre la reforma de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0089 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000116-00 - Contestada
0090 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de mediació i intermediació presentades en el 2020 i primer trimestre del 2021 en la Delegació d'Habitatge.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0091 - Sr. Giner Corell, sobre projectes d'inversió i d'obres en fase d'execució o en fase de tramitació en el Servici de Projectes Urbans.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0092 - Sr. Giner Corell, sobre situació actual del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0093 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data 15 d'abril de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
0094 - Sr. Giner Corell, sobre llicències d'obres d'habitatges de protecció pública.
Expediente: O-89POP-2021-000039-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0095 - En el punt de precs i preguntes, el Sr. Estellés pregunta si ja s'ha elaborat l'informe pel Servici de Llicències Urbanístiques en relació amb les condicions d'instal·lació de les bastides en la via pública.
Contestada