S'està cercant, espereu....

2021-05-19 - València

Vés enrere 2021-05-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
19-05-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE MAYO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 d'abril de 2021.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0002 - Moció subscrita el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la 'Casa del Aigua'.
Expediente: O-89POP-2021-000036-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - Moció subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela sobre "el personal tècnic mitjà d'infermeria del Servei de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil".
Expediente: O-89CIU-2021-000148-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - Moció subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "aprovar el reglament de teletreball per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament i iniciar les actuacions necessàries per a la seua consecució".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Rebutjat
0005 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Ratificar el posicionament contrari, de les seccions sindicals de la MGN a la incorporació de personal d'altres administracions a llocs de prefectures de secció i servici".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0006 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Canvi Servei de Telefonia (Veu i Dades)"
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0007 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre'Tarifes de Telefonia Mòbil (Veu i Dades) dels Grups Municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0008 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'WIFI en les dependències del Grup Municipal Popular".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Enregistrament de les sessions de les Comissions".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Contractacions relacionades amb la Covid en 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Bombers, caps, sergents, sotsoficials i oficials de bombers que tenen més de cinquanta-cinc anys d'edat".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Agents, oficials, inspectors, intendents i comissaris del servei de Policia Local que tenen més de cinquanta-cinc anys d'edat".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Personal sanitari del departament de bombers, prevenció, intervenció en emergències i protecció civil"
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Futur acord laboral per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Cursos del pla de formació en matèria de prevenció del suïcidi".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Oferta de cursos del pla de formació municipal del primer semestre del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Expedients disciplinaris al personal funcionari i laboral".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Baixes del personal del departament de bombers, prevenció, intervenció en emergències i protecció civil durant l'any 2020 i de l'1 de gener al 15 de maig del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000032-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Productivitat de empleats municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Baixes per malaltia comuna, accident laboral i pagament directe INSS"
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal major de 60 anys, personal amb fills de dotze o menys anys o personal amb majors dependents al seu càrrec".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals no admesos en els cursos del pla de formació municipal
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cursos amb més demanda en el pla de formació municipal".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Prestació del servici a través del teletreball".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Màscares higièniques reutilitzables".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants ocupades des del 1 de Gener al 15 de Maig de 2021
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despesa disponible per vacants no ocupades i IT en els quatre primers mesos del 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Major despesa en nomenaments de nous coordinadors en el Capítol I del 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "les obres a l'entorn del xalet de Aben al Abbar i les torres"
Expediente: O-89CIU-2021-000134-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els pagaments de serveis extraordinaris a la Policia Local i Bombers i altres assumptes de retribució pendents".
Expediente: O-89CIU-2021-000134-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el procés selectiu de la bossa per millora d'ocupació per a Comissari Principal de la Policia Local de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000134-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els rangs d'edat de la plantilla de la Policia Local i del Cos de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000134-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants a data 15 de Maig de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000043-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el simulacre d'evacuació de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000135-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'acord laboral per al personal funcionari".
Expediente: O-89CIU-2021-000135-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.-