S'està cercant, espereu....

2021-05-20 - València

Vés enrere 2021-05-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
20-05-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 20-05-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'abril de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera canaria monumental (99110119/111) situada al carrer General Palanca - carrer General Tovar, Jardins de la Glorieta.
Expediente: E-04001-2021-000287-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (maig).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (maig).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0005 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisi de detecció de restes genòmics de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València (maig).
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja d'escocells i espais lliures en els barris de Camí Real i Safranar".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja i manteniment d'escocells".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta la Sra. Mª del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Solar abandonat als carrers Margarita Salas i María Moliner".
Expediente: O-89CIU-2021-000155-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "L'afecció de dos xiprers en el BRL de l'església de Santa Maria de la Mar del Grau de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000151-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que conjuntament presenten la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "L'edició d'un llibre sobre els agricultors distingits".
Expediente: O-89CIU-2021-000152-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Temporada Platges 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Contractació de vigilants de platja".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes reparació danys temporal platges".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes per la reparació de danys en les platges sol·licitades per delegació Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Abocaments incontrolats en l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Conveni entre la Universitat de València i l'Ajuntament per a la transformació del solar de Jesuïtes".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Remodelació Avda. del Port".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "Accessibilitat als jardins".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "Fonts ornamentals".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "Incidències parc Gulliver".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Jardí de les Hespérides".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Qualitat de l'aire".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Línia de subvencions per a la rehabilitació energètica".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Energies renovables".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als "Projectes d'energia fotovoltaica".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Balanç trimestral de la recollida de residus selectiva".
Expediente: O-89CIU-2021-000137-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sraª. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Descontaminació de carrers i mobiliari urbà".
Expediente: O-89CIU-2021-000137-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Distribució de contenidors de residus als pobles de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000137-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Vehicles de neteja viària i aigualeig".
Expediente: O-89CIU-2021-000137-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en la EDAR de Pinedo d'abril 2021 a maig 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Tancament del parc Gulliver".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Fonts interiors d'aigua filtrada".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Presència de plàstics en el fons marí del litoral valencià".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Contracte de manteniment de fonts ornamentals".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Renovació del mobiliari i material de les postes sanitàries".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Contracte de manteniment de fonts abeurador, passarel·les de platges, dutxes i llavapeus".
Expediente: O-89CIU-2021-000141-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0037 - Prec formulat "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre "L'Alqueria de Falcó".
Contestada