S'està cercant, espereu....

2021-05-20 - València

Vés enrere 2021-05-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
20-05-2021
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 20-05-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'abril de 2021.
Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0002 - MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a "Equipament esportiu Sala Gimnàstica artística - Club de gimnàstica Antares".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
0003 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre Certamen Literari de cultura i història del poble gitano".
Expediente: O-89CIU-2021-000150-00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - MOCIÓ que presenta conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre la segregació educativa en el CEIP Juan Manuel Montoya del Barri de Natzaret".
Expediente: O-89CIU-2021-000150-00 - Rebutjat
0005 - MOCIÓ que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre la instal·lació de desfibril·ladors (DESA) i de dispositius anti-ennuegada tant per a xiquets com per a adults, en els centres educatius de titularitat municipal com a col·legis, escoles infantils i en el conservatori".
Expediente: O-89CIU-2021-000154-00 - Aprovat amb esmenes
0006 - MOCIÓ que presenta el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre petició Declaració de 2022 com a 'any Mariano Benlliure' pel 75 aniversari de la seua defunció".
Expediente: O-89CIU-2021-000153-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - MOCIÓ que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relativa a "Conservació i neteja de la muralleta de l'antic llit del va riure Túria i els ponts històrics i projecte de rehabilitació del Pont de la Mar".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - MOCIÓ que presenta la Sra. Maria Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Adquisició del llegat documental de Blasco Ibáñez".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0009 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre l'expedient E-02401-2019-001642".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0010 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les labors preventives de control del mosquit tigre".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0011 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la nova seu central de la Universitat Popular".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0012 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la RPT, relació de llocs de treball, de la Universitat Popular".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les adjudicacions de la OAM Universitat Popular mitjançant procediment directe contractes menors".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el nomenament de la nova direcció de la OAM Universitat Popular".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre els requisits necessaris per a poder incorporar-se en el programa d'atenció a l'exclusió (PAES)".
Expediente: O-89CIU-2021-000133-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Situació actual del Teatre Escalante".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Situació del Teatre de la Rambleta".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les obres en el museu de l'Almoina".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la falla municipal 2022".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la celebració de les Falles".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el llegat de Vicente Blasco Ibáñez".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la línia de defensa immediata".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la reunió amb l'Associació Tarbut Sefarad".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el Pla de Cultura Ciutat de València de la Delegació de Patrimoni Històric i Recursos Culturals".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre els Centres d'Interpretació per a persones amb discapacitat".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre espais per a bebés en els museus".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre projecte d'execució en museus i monuments".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la Casa Museu de Concha Piquer, de la seua promoció i actes pel 30 aniversari de la seua defunció".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre publicació en el Diari Oficial de la G.V. del reconeixement de la Secció d'Investigació d'Arqueologia Municipal com a servici reconegut per la Conselleria de Cultura".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el Reglament d'Honors i Distincions".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la Declaració d'Interés Turístic de "Els corregudes de joies".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la celebració de la Setmana del Centenari Homenatge a Vicente Blasco Ibáñez".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre contracte menor per a comprovar l'estat dels 68 retaules ceràmics".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre col·locació placa a José Iturbi a la seua casa natal".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre col·locació placa en façana edifici on es va fundar l'Associació d'artistes fallers".
Expediente: O-89CIU-2021-000138-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Certamen Cabanyal Intim 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Consell Escolar Municipal".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Festival Russafa Escènica 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre els integrants en la futura Comissió Municipal d'Absentisme".
Expediente: O-89CIU-2021-000139-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Commemoració del 15M en la Plaça de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000139-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Estiu Jove 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000136-00 - Contestada
0042 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre les activitats per a edats de 0-12 anys durant l'estiu".
Expediente: O-89CIU-2021-000136-00 - Contestada
0043 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Persones sense llar".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0044 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Assentaments".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0045 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Menors".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0046 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Equipaments socials Benimamet".
Expediente: O-89POP-2021-000044-00 - Contestada
0047 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Relació de llibres i material de consulta per a les biblioteques municipals efectuada en l'última adquisició
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0048 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Mesures judicials al mig obert imposades a menors infractors pels jutjats de menors des de l'1 de gener al 15 de maig del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0049 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Contracte-programa amb la Conselleria d'Igualtat i Política Inclusives".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0050 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Persones sense sostre en el llit vell del va riure Turía, passeig de l'Albereda i als carrers del districte de Plá del Real".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0051 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Prestació del servei de seguretat en els Centres Municipals de Serveis Socials".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0052 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions realitzades i persones ateses en el CMSS Benimaclet l'any 2020 i des de l'1 de Gener al 15 de maig del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0053 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions realitzades i persones ateses en el CMSS Salvador Allende l'any 2020 i des de l'1 de Gener al 15 de maig del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0054 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Expedients de reconeixement de grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques des de l'1 de gener al 15 de maig del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
0055 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Expedients de renda valenciana d'inclusió social en tràmit en el servei de benestar social i integració des de l'1 de gener al 15 de maig del 2021".
Expediente: O-89VOX-2021-000035-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0056 - Prec 'in voce' formulat pel Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatiu a " Aficionat del València C.F. amb mobilitat reduïda'.
Quedar assabentat
0057 - Pregunta 'in voce' de Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Sobre convocatòria ajudes material escolar i reclamacions de les beques del curs actual'.
Contestada
0058 - Pregunta 'in voce' de Sr. José Gosálbez Paya, del Grup Vox, relativa a 'Contacte amb l'Associació Centre Social Parròquia San José María per a cambra frigorífica per a repartiment d'aliments'.
Contestada
MOCIÓ URGENT
0059 - MOCIÓ URGENT que presenten les regidores Pilar Bernabé García i Maite Ibáñez, relativa a "Atorgar el nom d'un carrer de la ciutat a Francisco Largo Cabellero'.
Rebutjat