S'està cercant, espereu....

2021-05-24 - València

Vés enrere 2021-05-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
24-05-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 24 DE MAYO DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 d'abril de 2021.
Aprovat
0002 - Propone aprovar la data de celebració de la sessió ordinària de la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana, Habitatge i Mobilitat corresponent al mes de juny de 2021.
Expediente: E-00406-2021-000007-00 - Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 "Malilla Nord".
Expediente: E-03001-2017-000134-00 - Aprovat
0004 - Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de març de 2021, pel qual s'aprova definitivament el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada pels carrers Miniaturista Meseguer i Rafael Tenes Escrich.
Expediente: E-03001-2009-000157-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0005 - Proposa alçar la suspensió temporal del PAI "U.E. A Benifaraig".
Expediente: E-03001-2001-000487-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal del PAI "UE del PRIM Hierros Turia".
Expediente: E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0007 - Srs. Giner Grima y Copovi Carrión, sobre accessibilitat a l'estació d'autobusos de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000157-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Estellés, sobre millores urbanístiques en els solars del barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2021-000164-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Estellés, sobre actualització de l'informe de danys i quantia en la zona de la V-21 i Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2021-000164-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Giner Corell, sobre detectar l'ús de trasters com a habitatges i oferir en aquestos casos solucions residencials dignes de manera directa a través del parc públic o indirectes fent front al lloguer.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Sr. Estellés, sobre millora de la mobilitat en el barri de la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2021-000164-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre l'ajornament de les sancions en a l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000164-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Mundina, sobre rehabilitació del Pont del Regne.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0014 - Sr. Estellés, sobre la reforma de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre les futures línies 10 i 11 de Metrovalencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre l'estació d'autobusos.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre trànsit d'autobusos a l'entorn de l'IES Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre els autobusos 'imparables' l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre l'aforament en els autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el possible canvi en les línies de l'EMT en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre l'incendi en les cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre Carsharing.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre convocatòries d'ajudes al lloguer.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre l'estudi d'immatriculació de béns immobles de l'església catòlica en el Registre de la Propietat de 1988, en virtut de certificació del diocesà.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre projecte de rehabilitació de l'Alqueria del Rei i la Casa Figuerols.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre millora d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre la redacció del projecte del centre sociocultural de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre el nucli històric del barri de San Isidro.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre l'apartat de la revisió del planejament de la pàgina web de Desenvolupament i Renovació Urbana.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre la consulta prèvia pública del Pla Especial de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre situació del Pla Especial de l'Àrea Funcional 4 de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la situació de l'Àrea Funcional 17 de Torrefiel-Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la situació del Pla Especial de Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre la situació del Pla Especial de Cases de Bárcena.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre situació del Pla Especial de Protecció de l'entorn BIC de la Alqueria de Julia.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre situació del PRI "Ramón Porta Carrasco".
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre equipament soci cultural en el barri de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre ampliació per fases del Parc de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2021-000145-00 - Contestada
0045 - Sr. Llobet, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0046 - Sr. Mundina, sobre Projecte CarGreen.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0047 - Sr. Mundina, sobre web i app d'EMT, SAU (Mig Propi).
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0048 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació a data 15 de Maig del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre solar que alberga els enderrocs de l'antiga fàbrica de llet El Prado pròxim als Campus del Politècnic i Tarongers.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre instal·lació de nous programes i eines informàtiques de gestió de llicències urbanístiques l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre espai per a horts urbans en PAIs i sòls públics de la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre habitatges d'allotjament temporal per a persones en situació de vulnerabilitat.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre projectes de direcció i redacció d'obres actualment en tràmit en el Servici d'Obres d'Infraestructura de la Delegació de Gestió d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre projectes de direcció i redacció d'obres en tràmit en el Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Obres d'Infraestructura de la Delegació de Manteniment d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre Programa Reviure 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre situació dels Plans d'Actuació Integral a la ciutat pendents d'aprovació.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0057 - Sr. Giner Corell, sobre suspensió de l'atorgament de llicències per a la implantació de nous habitatges d'ús turístic (VUT).
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0058 - Sr. Giner Corell, sobre obres i actuacions municipals amb dictamen de la Comissió de Patrimoni l'any 2020 i durant l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0059 - Sr. Giner Corell, sobre projecte d'urbanització i remodelació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0060 - Sr. Mundina, sobre remodelació de l'avinguda Cardenal Benlloch.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0061 - Sr. Mundina, sobre segon anell ciclista.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0061 - PRECS I PREGUNTES.
0062 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner prega que en el PAI de l'O.E. A de Benifaraig es busquen acords amb els propietaris integrats en l'Agrupació d'Interés Urbanístic per a desbloquejar el desenvolupament del PAI en la mesura en què això resulte possible.
Quedar assabentat
0063 - En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta si es farà algun tipus d'actuació en el quiosc de la Gran Via Ramón y Cajal.
Contestada
MOCIONS.
0064 - Sr. Giner Corell, sobre soterrament víes Serrería.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Aprovada proposta alternativa