S'està cercant, espereu....

2021-06-17 - València

Vés enrere 2021-06-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
17-06-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE ECOLOGIA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 17-06-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de maig de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (juny).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'IARE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (juny).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0004 - Moció que presenta la Sra. Julia Climent Monzo, del Grup Municipal Popular, relativa a "Més servicis i major accessibilitat a les platges de València".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a "Neteja manteniment d'escocells i reposició d'arbratge".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - Moción que presenta la Sra. Mª del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Impulsar la constitució d'una Comissió No Permanent d'Informació sobre l'elaboració de plecs i posterior seguiment de la nova contracta de neteja i recollida de residus de la ciutat de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000193-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als "Escocells situats enfront de l'Estació AVE Joaquín Sorolla".
Expediente: O-89CIU-2021-000180-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Moció que presenta el Sr. Vicente Montañez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relativa a "Neteja mercat central".
Expediente: O-89VOX-2021-000048-00 - Retirat
0009 - Moció que presenta el Sr. Vicente Montañez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relativa a "Suport sector arrosser".
Expediente: O-89VOX-2021-000048-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Contractació de vigilants de platja".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grupo Municipal Popular, relatives a les "Ajudes Reparació Danys Temporal Platges".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes Reparació Danys Platges sol·licitades per Delegació Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Neteja platges".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Taxa de Clavegueram".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou contracte de neteja urbana i recollida de residus".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Incidències Parc Gulliver".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Balanç de nous episodis d'abocaments continus de la EDAR de Pinedo a la mar".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Construcció de nous nínxols després de la pandèmia".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Simulacre d'emergències en el sistema d'aigua potable".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Reutilització aigües de l'Arena de València".
Expediente: O-89POP-2021-000045-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la Campanya "Menja bé i salva el clima'.
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Projecte WellBased".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Rebut de la llum".
Expediente: O-89POP-2021-000064-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Mª del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Canvis d'ubicació de contenidors de residus per les obres en la plaça de la Reina".
Expediente: O-89CIU-2021-000179-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Mª del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Neteja del passeig marítim de València durant els caps de setmana i la temporada d'estiu".
Expediente: O-89CIU-2021-000179-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Mª del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Primer pla colonial felí de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000179-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Mª del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Segon pla colonial felí de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000179-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estalvi en la factura domèstica de la llum.
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en el EDAR de Pinedo de maig a juny de 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'atenció al bany i socorrisme a les platges".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Atencions i rescats realitzats a les platges de la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Deficiències detectades pel Servei de Sanitat i Consum en l'edifici situat al carrer Sant Ferrando 12".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Manteniment del patrimoni arbori monumental de la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Tancament del jardí de les Hespérides".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Tancament del parc Gulliver".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Torres de la vigilància de les platges".
Expediente: O-89CIU-2021-000177-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montañez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relatives a les "Ampliacions Pressupostàries de neteja i recollida".
Expediente: O-89VOX-2021-000048-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0040 - Prec formulat "in voce" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre "Platja can de Pinedo".
Quedar assabentat