S'està cercant, espereu....

2021-06-17 - València

Vés enrere 2021-06-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
17-06-2021
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 17-06-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de maig de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal per part de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valenciá.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal per part de la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes (FCAPA).
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa denominar la plaça EP Canaleta com "plaça de César Orquín Serra" (heroi del kommando César a Mathausen).
Expediente: E-02000-2021-000244-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades a anomenar Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Vicente Enguídanos Grancha.
Expediente: E-02000-2021-000256-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el Títol de Fill Adoptiu de la Ciutat València, a favor del Sr. Francisco Montesinos Gil, Francis Montesinos.
Expediente: E-02000-2021-000257-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el Títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor del Sr. Ricard Camarena.
Expediente: E-02000-2021-000258-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a Mira'm Fundació.
Expediente: E-02000-2021-000259-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE RECURSOS NATURALS. Proposa denominar la plaça EP Músic Gomis 1, com "plaça de Pilar Bosch Monforte" (tinenta d'alcalde del primer ajuntament democràtic).
Expediente: E-02000-2021-000331-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE RECURSOS NATURALS. Proposa denominar el carrer EP Músic Gomis 7, com "carrer de Cristina Piris López-Doriga" (sindicalista i fundadora de Ca Revolta).
Expediente: E-02000-2021-000332-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades al nomenament com a Filla Predilecta de la Ciutat de València a Cristina Durán Costell.
Expediente: E-02000-2021-000333-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenamet com a Filla Predilecta de la Ciutat de València a Josefa Carrión Rodrigo.
Expediente: E-02000-2021-000335-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades al nomenament com a Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a Juan Alfonso Gil Albors.
Expediente: E-02000-2021-000336-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa modificar la retolació en la llegenda del carrer denominat com carrer de José Ballester Gozalvo (Polític), per carrer de José Ballester Gozalvo (Polític i President del Llevant UE).
Expediente: E-01905-2013-000004-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació de l'actual plaça de l'Armada Espanyola per la de "plaça de la Setmana Santa Marinera"
Expediente: E-02000-2021-000237-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÌTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la nova programació 2021-2024 del Pla Marco d'Igualtat entre dones i homes.
Expediente: E-02230-2021-000042-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa canviar la denominació del tram corresponent al carrer de Camp de Túria des del número 1 ac al 3 ac per la de "Miguel Angel Blanco (víctima del terrorisme)"
Expediente: E-02000-2017-000104-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la plantilla de treballadores i treballadors de l'Ajuntament de València
Expediente: E-02000-2021-000337-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0019 - MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre declaració Festa d'Interés Turístic Provincial de les Festes de Campanar de la Ciutat de València'.
Expediente: O-89CIU-2021-000175-00 - Aprovat amb esmenes
0020 - MOCIÓ que presenten conjuntament la Sra. Marta Torrado de Castro i la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Consultori Mèdic Benifaraig'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Retirat
0021 - MOCIÓ que presenten conjuntament la Sra. María Julia Climent Monzó i la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Proposta nomenament Alcadessa Honoraria'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0022 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre troballes arqueològiques en diversos llocs de la Ciutat'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre finestreta única'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la decisió d'intervencions en els ponts histórics'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre els concerts en Vivers i Gran Fira de juliol 2021'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre vacunació contra la Covid-19 de persones en situació irregular'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la vacunació contra la Covid 19 de les persones dels assentaments segregats de la nostra ciutat'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la commemoració del dia mundial de la diversitat cultural.'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre Sobre la creació d'una campanya de visibilització, promoció i foment de l'Assistència personal com un recurs fonamental per a les persones en situació de dependència'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre l'estat de negociació amb el Col·legi de Psicòlegs sobre el punt 21 de l'acord marc post COVID, Acompanyament Psicològic'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre els servicis d'atenció a les necessitats bàsiques d'alimentació , higiene, escolarització i altres serveis socials i subministraments bàsics a les persones dels assentaments segregats de la nostra ciutat'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre plans previstos en el Pla Convivint i l'III Pla d'Inclusió Social'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre grafitis adjudicats pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.'
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre situació de resolució de la concessió de les subvencions nominatives de la Delegació de Cooperació i Migració.'
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la commemoració del dia de la diversitat cultural'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre l'Associació d'Antiquaris de la Comunitat Valenciana'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el Projecte pilot 'Salut als barris'.
Expediente: O-89CIU-2021-000176-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre les obres en el museu de l'Almoina'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la plantá de falles afectades per les obres'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la falla municipal'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre els actes a celebrar en Falles'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0042 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre les flors de les ofrenes de les Falles de Setembre 2021'.
Expediente: O-89CIU-2021-000174-00 - Contestada
0043 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre situación del Pla Edificant'.
Expediente: O-89CIU-2021-000183-00 - Contestada
0044 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre autoritzacions d'Escoles d'Estiu'.
Expediente: O-89CIU-2021-000183-00 - Contestada
0045 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre reclamacions en relació als centres educatius de titularitat Municipal'.
Expediente: O-89CIU-2021-000183-00 - Contestada
0046 - PREGUNTAS que presenta Dª. María del Rocío Gil Uncio, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas a 'Sobre Convocatoria de ayudas a Entidades Deportivas'.
Expediente: O-89CIU-2021-000182-00 - Contestada
0047 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre concessió de subvencions nominatives'.
Expediente: O-89CIU-2021-000182-00 - Contestada
0048 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre obres frontons de Natzaret'.
Expediente: O-89CIU-2021-000182-00 - Contestada
0049 - PREGUNTES que presenten conjuntament la Sra. María del Rocío Gil Uncio i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Activitats municipals per a edats de 0-12 anys durant l'estiu de l'Àrea de benestar i drets socials'.
Expediente: O-89CIU-2021-000182-00 - Contestada
0050 - PREGUNTES que presenten conjuntament la Sra. María del Rocío Gil Uncio i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Activitats municipals per a edats de 0-12 anys durant l'estiu de l'Àrea d'educació, cultura i esports'.
Expediente: O-89CIU-2021-000182-00 - Contestada
0051 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'València Capital Mundial dels Museus 2023'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0052 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Recolzament Institut Francés de València'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0053 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Persones sense llar'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0054 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Dependència'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0055 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Majors'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0056 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Vacunació'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0057 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Actuacions realitzades i persones ateses en el CMSS Malva-rosa l'any 2020 i desde l'1 de Gener al 15 de juny del 2021'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0058 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Actuacions realitzades i persones ateses en el CMSS Trafalgar l'any 2020 i des de l'1 de Gener al 15 de juny del 2021'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0059 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Peticions, suggeriments, sol·licituds i instàncies presentades per les persones amb discapacitat o sobre aquest aspecte l'any 2020 i 2021'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0060 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Temps que tarden a concedir cita prèvia per a ser atés en primera intervenció en cadascun dels centres municipals de servicis socials'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0061 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Dificultat per a contactar telefònicament amb els centres municipals de servicis socials'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0062 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Personal dependents beneficiari del sistema de prestació'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0063 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Centre Municipal de servicis socials del Cabanyal'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0064 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Actuacions del SAUS l'any 2021'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0065 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Ajudes d'emergència sol·licitades durant l'any 2021'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0066 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Numere comptabilitzat pel CAST de persones sense sostre i sense llar'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0067 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Servei de teleassistència'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0068 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Numere d'instàncies totals presentades, prèvies a la seua valoració, en la convocatòria de Xec escolar 2021/2022'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0069 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a 'Manteniment patrimoni cultural valencià'.
Expediente: O-89VOX-2021-000046-00 - Contestada
0070 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Situació Museus en materia d'accesibilitat'.
Expediente: O-89POP-2021-000063-00 - Contestada
0070 - PRECS I PREGUNTES
0071 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Aprovar el nomenament del Defensor/a de les persones majors de la Ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000061-00 - Aprovat