S'està cercant, espereu....

2021-06-18 - València

Vés enrere 2021-06-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
18-06-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 18 DE JUNIO DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de maig de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
0002 - Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.
Expediente: E-03501-2021-001852-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 21 de març de 2021, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial i Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València Natzaret-Est.
Expediente: E-03001-2019-000050-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa sometre a informació pública el Pla Especial de Protecció dels Béns de Relevància Local del Campus Blasco Ibañez de la Universitat de València.
Expediente: E-03001-2021-000023-00 - Aprovat
SERVICI D'HABITATGE.
0005 - Deixar sense efecte l'acord plenari de 28 de gener de 2021 i aprovar el conveni entre la GVA i lÁjuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats al decret-llei 6/2020, de 5 de juny del Consell.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0006 - Sr. Montañez, sobre Alqueria de Serra.
Expediente: E-89VOX-2021-000001-00 - Rebutjat
0007 - Sr. Giner Corell, sobre prioritzar la tramitació i concessió de la llicència d'obres per a la instal.lació de la màquina de radiocirugía donada per la Fundació Amancio Ortega a l'Hospital Clínic Universitari de València.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0008 - Sr. Estellés, sobre protecció de l'Alqueria Félix, situada al Parc de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2021-000203-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Estellés, sobre la millora dels mecanismes d'aportació externa de fons a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000203-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre mesures per a preservar l'antiga Estació de FEVE de Natzaret com Ben Públic.
Expediente: O-89CIU-2021-000203-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC dels Jardins de Monforte.
Expediente: O-89CIU-2021-000203-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Mundina, sobre obertura aparcament plaça Joan de Vila-rasa.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0013 - Sr. Estellés, sobre millores en infraestructures.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellés, sobre construcció carrils bici DecidimVLC.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre projectes d'accessibilitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre itineraris per als vianants.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Tres Forques.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre soterrament de la Ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre punts de recàrrega.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre la reforma de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el carril bici de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre les futures línies de MetroValencia al seu pas per la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre l'agència de la bicicleta de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el possible canvi en les línies de l'EMT en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre la L12 de MetroValencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els 'tapissos rodants' de MetroValencia.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre les proves de nous autobusos en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre el Centre de Dia d'Atenció a Persones amb Discapacitat previst en el Pla Convivint a la ciutat de València en la seua zona nord.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre l'apartat de Noves Infraestructures per a Persones Majors Dependents previst en el Pla Convivint a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'apartat de Noves Infraestructures per a Persones amb Diversitat Funcional previst en el Pla Convivint a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre l'apartat de Noves Infraestructures per a Persones amb malaltia mental previst en el Pla Convivint a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre esmena de deficiències detectades per la Secció Tècnica Sud en l'edifici situat al carrer Sant Ferrando 12.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre la V-21 i la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre l'informe de la Conselleria de Memòria Democráctica de l'antic cinema Metropol.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre concessió llicencia als actuals titulars l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre troballes arqueològiques en la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre troballes arqueològiques en la Plaça de Bruges i l'entorn del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre la viabilitat econòmica d'alienació de parcel·les en Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre mesures per a protegir les barraques del terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre aparcament d'autocaravanes en el terme de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000184-00 - Contestada
0044 - Sra. Catalá, sobre terrasses.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0045 - Sr. Giner Grima, sobre la limitació d'aparcament en El Palmar.
Expediente: O-89CIU-2021-000186-00 - Contestada
0046 - Sr. Giner Corell, sobre el nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en els servicis de llicències urbanístiques obres d'edificació a data 15 de juny del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0047 - Sr. Giner Corell, sobre sol.licituds presentades a la convocàtoria d'ajudes al aquiler 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0048 - Sr. Giner Corell, sobre mesures incentivadores desenvolupades per la delegació de habitatges l'any 2021, per a promoure l'oferta de lloguer social en viviendes de particulars.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0049 - Sr. Giner Corell, sobre el nombre de sol.licituds de llicències d'obres presentades i nombre de resolucions concedides del 15 de març al 15 de juny de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner Corell, sobre recepció de les peticions veinals al projecte de rehabilitació de la Casa del Rellotger prèviament a l'execució i desenvolupament de les obres.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner Corell, sobre clos dels solars de PAI Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner Corell, sobre reallotjament dels veïns dels Blocs Portuaris previ al seu enderrocament.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner Corell, sobre solució plantejada per a les Casetes Roses de la Malvarrosa.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner Corell, sobre situació de la proposta municpal per a la rehabilitació del bloc Stella Maris en Natzaret.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner Corell, sobre cost total de les sentències condemnaòries dels acords de preu just per expropiaciones en l'any 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0056 - Sr. Giner Corell, sobre carta de servici en el servei de llicències urbanístiques obres d'edificació.
Expediente: O-89POP-2021-000047-00 - Contestada
0057 - Sr. Mundina, sobre llicència Palacios de Eixarch.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0058 - Sr. Mundina, sobre avantprojecte soterrament ronda nord.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0059 - Sr. Mundina, sobre l'incendi cotxera Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0060 - Sr. Mundina, sobre declaracions responsables i llicencias d'activitat per a ús hoteler a Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0061 - Sr. Mundina, sobre situació administrativa dels llocs agrícoles en el Mercat de Colón i altres.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0062 - Sr. Mundina, sobre clos de parcel·les PAI Benimaclet Est.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
0063 - Sr. Mundina, sobre el pàrquing de Parcent.
Expediente: O-89POP-2021-000066-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0064 - Resposta del Servici de Llicències Urbanístiques, a la moció presentada en la sessió de 22 de març de 2021 pels Srs. Giner Grima i Copovi Carrión, sobre senyalització de bastides en voreres.
Expediente: O-56192-2021-000006-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.