S'està cercant, espereu....

2021-07-21 - València

Vés enrere 2021-07-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU (2019-2023)

Data:
21-07-2021
Hora:
10:00
Òrgan:
C4195
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de juny de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
0002 - Es proposa l'aprovació inicial de la modificació del Reglament d'avaluació de l'exercici i rendiment i la carrera professional horitzontal del personal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00210-2021-000044-00 - Aprovat
SERVICI DE PERSONAL
0003 - Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat laboral a temps parcial.
Expediente: E-01101-2021-002257-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat docent de professor especialista del cicle formatiu Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil en el CIP FP CE Cheste.
Expediente: E-01101-2021-002053-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Establir criteris objectius i motivats en el procés de selecció dels empleats municipals que es presenten a l'oferiment públic per a ocupar lloc de prefectura de secció o cap de secció adjunt a prefectura de servei en comissió de servei".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Rebutjat
0006 - Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo i la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre "Rehabilitació del Palau de la Música".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Rebutjat
0007 - Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre "Compromís deontològic de bones pràctiques en l'ús dels contractes menors".
Expediente: O-89VOX-2021-000054-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' els contractes d'arrendament per a la instal·lació de sistemes de detecció d'incendis del Departament de Bombers".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0009 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els contractes d'arrendament de la Xarxa Digital de Comunicacions utilitzada per Policia Local, Bombers, Protecció Civil i Guardes Forestals de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0010 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' els efectius policials en comissió de serveis i interins del Cos de la Policia Local de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0011 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els pagaments de serveis extraordinaris a la Policia Local i Bombers i altres assumptes de retribució pendents".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0012 - Pregunta subscirta per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Sancions per incompliment de la llei sobre protecció dels animals de companyia".
Expediente: O-89CIU-2021-000206-00 - Contestada
0013 - Pregunta subscrita per el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre "Presupost serveis especials i operatius extraordinaris de la PLV".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0014 - Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "el Centre de Medicina Esportiva del Complex de la Petxina".
Expediente: O-89CIU-2021-000210-00 - Contestada
0015 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'licitacions en tramitació en el Servei de Contractació".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0016 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les ajudes per a l'escola infantil d'Estiu".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0017 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Protocol d'Actuació enfront de l'Assetjament Laboral de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0018 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la falta d'il·luminació en el CMSS Olivereta".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0019 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els problemes en l'oficina d'objectes perduts".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0020 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la falta d'espai en el Servei de Benestar Social".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els problemes de sonoritat en el Padró".
Expediente: O-89CIU-2021-000217-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la situació dels processos d'oposició al cos de la Policia Local i i incorporació d'agents cada any".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les obres de l'entorn del xalet de Aben al Abbar i reconstrucció de les torres".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ' el projecte d'intervenció arqueològica en l'Alqueria del Falcó".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la propietat de la Casa dels Bous i de l'antiga Llotja de Pescadors".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'instal·lació en desús situada en el Passeig de l'Albereda utilitzada com a atracció infantil".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'situació i execució del Pla d'Intervenció d'Edificis Municipals de Valor Patrimonial".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'caiguda d'un fanal al parc de Benicalap i altres qüestions d'enllumenat".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'arquetes d'enllumenament públic defectuoses".
Expediente: O-89CIU-2021-000205-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Despeses de personal primer semestre 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Oferta d'ocupació pública 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilla ocupada referenciada en la RPT anual i cost nómina mes de juny 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Abonament subvencions sanitàries".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Centraleta municipal"
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals positius de COVID-19 i en quarentena preventiva".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Empleats municipals que han causat baixa en la plantilla municipal segon trimestre del any 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Relació de places vacants amb dotació económica en el Capítol I del pressupost municipal 2021 i que estàn en tràmit actualment".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de empleats municipals nivell A1, A2 i B que han completat o completaràn en l'any 2021 el desenvolupament de la carrera professional si compleixen amb els requisits establits en el reglament".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de empleats municipals nivell C1, C2 i AP que han completat o completaràn en l'any 2021 el desenvolupament de la carrera professional si compleixen amb els requisits establits en el reglament".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sistemes de purificació de l'aire als ascensors dels edificis municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'convocatòria del concurs d'ornamentació nadalenca".
Expediente: O-89CIU-2021-000218-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nombre de prefectures en la plantilla ocupada a data de 15 de juliol de 2021".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre 'Sol·licituds presentades al projecte 50/50 curs 2021-2022".
Expediente: O-89VOX-2021-000054-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Indemnització COVID 19. Contractació Serveis Postals".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'contracte servei de neteja col·legis públics. Indemnització COVID-19".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estat dels treballs de rehabilitació de l'edifici del Palau de la Música".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'acomiadament de personal de neteja en col·legis públics municipals".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reparació de deficiències que han ocasionat danys, i consegüent responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de València".
Expediente: O-89POP-2021-000070-00 - Contestada
0048 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0049 - Proposa l'aprovació del canvi de dedicació i retribucions dels regidors del Grup Municipal Ciutadans.
Expediente: E-01101-2019-003069-00 - Aprovat