S'està cercant, espereu....

2021-07-22 - València

Vés enrere 2021-07-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)

Data:
22-07-2021
Hora:
09:00
Òrgan:
C4196
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN BIENESTAR 22-07-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de juny de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Aprovar el nomenament del Defensor/a de les persones amb discapacitat de la Ciutat de València.
Expediente: E-02221-2021-000469-00 - Aprovat
0003 - BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Aprovar el III Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament de València 2021-2025.
Expediente: E-02201-2020-000120-00 - Retirat
0004 - JARDINERIA SOSTENIBLE. Canviar la denominació del Jardí situat entre els carrers Chiva i Tres Forques núm. codi 99110836, per la denominació de Jardins de Pontons.
Expediente: E-04001-2019-000113-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0005 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Pebetero faller"
Expediente: O-89CIU-2021-000204-00 - Aprovat
0006 - MOCIÓ que presenten conjuntament el Sr. Fernando Giner Grima i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Conscienciació i Visibilització del TDAH"
Expediente: O-89CIU-2021-000229-00 - Rebutjat
0007 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Una avenida para Guastavino, 'el arquitecto de Nueva York''
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Rebutjat
0008 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Sobre requeriment a la Demarcació de Costes per a retirar pintades del BRL del Búnquer del Saler".
Expediente: O-89CIU-2021-000204-00 - Rebutjat
0009 - MOCIÓ que presenten conjuntament la Sra. Marta Torrado de Castro i la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relativa a "Proves diagnòstiques gratuïtes per als veïns de la ciutat de València".
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Rebutjat
0010 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Sobre actes per la commemoració del mil·lenari de la Taifa de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000204-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - MOCIÓ que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a "Instal·lació de càmeres de vigilància en la resta de monuments i edificis protegits de titularitat municipal existents a la ciutat".
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0012 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Oficina de no discriminació i delictes d'odi"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0013 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Programa Erasmus Plus per al període 2021/2027"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0014 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Registre general per al Espai Dons"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0015 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Nous fons de les biblioteques municipals de València"
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0016 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Rehabilitació de l'accés principal als Jardins del Real"
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0017 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "La creació d'una campanya de visibilització, promoció i foment de l'Assistència personal com un recurs fonamental per a les persones en situació de dependència"
Expediente: O-89CIU-2021-000212-00 - Contestada
0018 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Centre de Dia per a menors en Ruzafa"
Expediente: O-89CIU-2021-000212-00 - Contestada
0019 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Centre de Dia per a menors del Cabanyal"
Expediente: O-89CIU-2021-000212-00 - Contestada
0020 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Conveni amb el col·legi d'administradors control de plagues en el terme municipal de València"
Expediente: O-89CIU-2021-000212-00 - Contestada
0021 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Control de plagues en el terme municipal de València"
Expediente: O-89CIU-2021-000212-00 - Contestada
0022 - PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Suport i col·laboració en la celebració d'una competició 1r Trofeu Ciutat de València de Aball"
Expediente: O-89CIU-2021-000212-00 - Contestada
0023 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'ofrena de flors de València en les Falles de 2021"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0024 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Cursos de coordinador covid de JCF"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0025 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les bandes de música en les falles de 2021"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0026 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les subvencions a les comissions falleres"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0027 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les càmeres de vigilància dels monuments"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0028 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "El document de la Universitat de València del Pla Estratègic Cultural"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0029 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les accions per a difondre les muralles de la ciutat de València"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0030 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'adhesió a la Xarxa de Jueries d'Espanya"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0031 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les accions de difusió de la jueria valenciana"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0032 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Manca de subalterns en museus i monuments"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0033 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre els responsables dels museus de la ciutat de València"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0034 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "El procés de contractació del servei de vigilància de museus i del transport de recaptació"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0035 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Accions de col·laboració o d'ingrés en l'Associació de Municipis de la Línia de Defensa Immediata"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0036 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Reconeixement de la Secció d'Investigació d'Arqueologia Municipal com a servei reconegut per la Conselleria de Cultura".
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0037 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre inversió per a recuperar les restes de la tortada de Goerlich"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0038 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "La posada en funcionament de la finestreta única"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0039 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Les intervencions en els ponts històrics"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0040 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Centres Municipals de Servicis Socials".
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0041 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Punt de trobada familiar"
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0042 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Dependència".
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0043 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Servici d'ajuda a domicili".
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0044 - PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a "Renta valenciana d'inclusió"
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0045 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Accions en els refugis i visites"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0046 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Creació d'una Secció de Memòria Democràtica"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0047 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Actes o activitats el Dia Europeu de l'Arqueologia"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0048 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Cursos de coordinador covid d'entitats festeres"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0049 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Disminució de partides pressupostàries per a celebracions festives"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0050 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Autoritzacions d'Escoles d'Estiu"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0051 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la fase 1 del Pla Edificant"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0052 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Reconeixement a Bernardo España Edo, Espanyeta i a Rafael Pla"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0053 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Plans per a minorar o erradicar l'absentisme"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0054 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Adjudicació del Programa per a la Prevenció, Detecció i Tractament de l'Absentisme Escolar a la ciutat de València"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0055 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Programa de Mediació Cultural amb subvenció de la Generalitat"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0056 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Inversions en equipaments esportius de la ciutat"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0057 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Procés d'eliminació del servici d'esports"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0058 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Mesures de prevenció en les piscines municipals a l'aire lliure"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0059 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Protocol de gestió del canal de denúncies del codi ètic i de conducta del OAM de la Fundació Esportiva Municipal"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0060 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Accions per l'informe del Consell Valencià de Cultura"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0061 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Manteniment de zones verdes del Conservatori Municipal"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0062 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Procés de renovació de directors de centres docents municipals"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0063 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Gales en procés de licitació de la FDM"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0064 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Consell Escolar Municipal"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0065 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Bonificacions de preus per ús d'instal·lacions esportives"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0066 - PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Directors d'instal·lacions esportives"
Expediente: O-89CIU-2021-000208-00 - Contestada
0067 - PREGUNTES que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Accions desenvolupades per al compliment de la Moció sobre instal.lació de desfibril.ladors en centres educatius"
Expediente: O-89CIU-2021-000220-00 - Contestada
0068 - PREGUNTES que presenten conjuntament la Sra. María Amparo Picó Peris i el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives "Centres d'Interpretació per a Persones amb Discapacitat"
Expediente: O-89CIU-2021-000215-00 - Contestada
0069 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions de desinfecció enfront de la proliferació dels mosquits als pobles del sud"
Expediente: O-89VOX-2021-000055-00 - Contestada
0070 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Execució del sistema de seguretat i vídeo vigilància en els béns de patrimoni municipal"
Expediente: O-89VOX-2021-000055-00 - Contestada
0071 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Mesures de control en la proliferació de plagues de paneroles"
Expediente: O-89VOX-2021-000055-00 - Contestada
0072 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Actuacions per a la prevenció de l'absentisme laboral"
Expediente: O-89VOX-2021-000055-00 - Contestada
0073 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds d'ajuda a domicili presentades en el segon trimestre de 2021"
Expediente: O-89VOX-2021-000055-00 - Contestada
0074 - PREGUNTES que presenta el Sr. José Vicente Gosálbez Paya, del Grup Municipal Vox, relatives a "Sol·licituds de 'menjar a casa' s'han presentat en el segon trimestre de l'any 2021"
Expediente: O-89VOX-2021-000055-00 - Contestada
0075 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Beques menjador"
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
0076 - PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Horari biblioteques municipals"
Expediente: O-89POP-2021-000071-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0077 - MOCIÓ URGENT que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, la Sra. Rocío Gil Uncio y el Sr. Francisco Javier Copoví Carrión del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a "Augment de l'atenció a les víctimes de violència de gènere en els barris amb major vulnerabilitat'.
Rebutjat