S'està cercant, espereu....

2021-07-22 - València

Vés enrere 2021-07-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
22-07-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA COMISION DE ECOLOGIA URBANA DE 22-07-2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de juny de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE SANIDAD I CONSUM. Proposa aprovar del II Plan Colonial Felí.
Expediente: E-02401-2021-001748-00 - Aprovat amb esmenes
0003 - SECCIÓ CENTRE MUNDIAL PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'article 11 dels Estatuts de la Fundació Municipal del sector públic local "Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana".
Expediente: E-02350-2020-000041-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa l'aprovació de la proposta de la Comissió Permanent del Consell Alimentari Municipal de València de data 09 de març de 2021 relativa a la introducció de la perspectiva de gènere en l'Estratègia Agroalimentària de València 2025.
Expediente: E-02310-2018-000176-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (juliol).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (juliol).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Font en homenatge al Llaurador".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Zona enjardinada del viari d'acompanyament".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa al "Control de la plaga de coloms".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0010 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'impuls del mecenatge mediambiental".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0011 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives als "Canons portàtils d'aigua i torres de vigilància a la Devesa".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes de reparació de danys pel temporal a les platges".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes de reparació de danys a les platges sol·licitades per Delegació del Cicle Integral de l'Aigua".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Contaminació acústica".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Sistemes urbans de drenatge".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Mercat extraordinari d'hortalisses enfront de les Torres de Serrans".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Gestió de residus".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Anàlisi de les aigües residuals".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Depòsit de tempestes".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Reconversió de la EDAR de Massarrojos en Estació de Bombament".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Posada en funcionament del bosquet en l'àmbit del Parc de Benicalap".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Nou sistema de recollida de residus en zones de l'àmbit de Ciutat Vella".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Vandalisme i crema de contenidors a València".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Situació de construcció de depòsits de tempestes a València".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives als "Districtes energèticament neutrals".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "Emergència climàtica".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Bonificacions fiscals verds".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Campanya "Menja bé i salva el clima"".
Expediente: O-89POP-2021-000072-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Accions per a la protecció dels animals de companyia".
Expediente: O-89CIU-2021-000209-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Propostes de sancions per incompliment de la Llei sobre Protecció dels Animals de Companyia".
Expediente: O-89CIU-2021-000209-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Servici de neteja de via pública en El Palmar".
Expediente: O-89CIU-2021-000209-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Defuncions en els cementeris de titularitat municipal en el primer semestre del 2020 i 2021."
Expediente: O-89CIU-2021-000209-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Nínxols construïts i a qui s'han encarregat durante l'any 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000209-00 - Contestada
0035 - Preguntas que presenta la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'instal·lació d'equipaments fotovoltaics en els cementeris municipals".
Expediente: O-89CIU-2021-000209-00 - Contestada
0036 - Preguntas que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Presència de meduses i caravel·la portuguesa a les platges de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000207-00 - Contestada
0037 - Preguntas que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges".
Expediente: O-89CIU-2021-000207-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'anàlisi de qualitat de les aigües de bany a València".
Expediente: O-89CIU-2021-000207-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Instal·lació de dutxes i llavapeus a les platges del sud".
Expediente: O-89CIU-2021-000207-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Abocaments d'aigües residuals amb tractament incomplet en el EDAR de Pinedo".
Expediente: O-89CIU-2021-000207-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en la EDAR de Pinedo de juny a juliol de 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000207-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Denúncies per incompliments de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica".
Expediente: O-89CIU-2021-000214-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estació de mesurament de contaminació en l'Avinguda del Cid".
Expediente: O-89CIU-2021-000214-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Narcís Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Pla de millora de la qualitat de l'aire de l'aglomeració EU1016. 2016-2020".
Expediente: O-89CIU-2021-000214-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Sorolls entre habitatges particulars".
Expediente: O-89CIU-2021-000214-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Control de coloms urbans en habitatges abandonats".
Expediente: O-89CIU-2021-000222-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Control de plagues en el terme municipal de València".
Expediente: O-89CIU-2021-000222-00 - Contestada
0048 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Situació de la posada en marxa de quatre nous mercats de venda no sedentària de tipologia alimentària".
Expediente: O-89CIU-2021-000221-00 - Contestada
0049 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relatives al "Dragatge de L'Albufera".
Expediente: O-89VOX-2021-000056-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0050 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, sobre les "Màquines de café".
Quedar assabentat
0051 - Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Mª. del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "L'informe del resultat de les anàlisis de detecció de restes genòmics de coronavirus en aigües residuals de la Ciutat de València"
Quedar assabentat
0052 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Revisió de contenidors en la Avda. Primat Reig, nº 132".
Quedar assabentat
0053 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Poda d'un arbre al carrer Arabista Ambrosio Huici".
Quedar assabentat
0054 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre "L'estat de l'arbratge en la Gran Via Marqués del Túria".
Quedar assabentat