S'està cercant, espereu....

2021-07-26 - València

Vés enrere 2021-07-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
26-07-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 26 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 18 de juny de 2021.
Aprovat
0002 - Dona compte del dictamen emés per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió extraordinària de 16 de juliol de 2021.
Expediente: E-05692-2021-000002-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
SERVEI D'ACTIVITATS.
0003 - Propone modificar la composició i règim de funcionament de la Ponència Tècnica de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats.
Expediente: E-03901-2021-001271-00 - Aprovat
SERVICI D'HABITATGE.
0004 - Proposa deixar sense efecte l'acord plenari de 28 de gener de 2021 i aprovar el Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats al decret-llei 6/2020.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0005 - Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenanza de Mobilitat.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
0006 - Proposa aprobar l'adhesió del Ajuntament de València a l' Agencia Valenciana de Protecció del Territori.
Expediente: E-03501-2021-001852-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0007 - Proposa emetre dictamen favorable al document del Pla Especial Casas de Bárcena, susceptible d'aprovació provisional.
Expediente: E-03001-2019-000117-00 - Aprovat
0008 - Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PGOU relativa a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit de Gas Lebón al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València.
Expediente: E-03001-2020-000233-00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València "Conveni de L'Almoina".
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
0010 - Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI "Entrada de Sant Pau".
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0011 - Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU de València en la parcel·la situada entre els carrers Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis (Text Refós).
Expediente: E-03001-2021-000262-00 - Aprovat
0012 - Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual detallada del PGOU de València per a assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer Pare Antón Martín i l'av. Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0013 - Proposa aprovar la Guia per a introduir aspectes mediambientals en el projectes d'urbanització.
Expediente: E-03502-2021-000030-00 - Aprovat
0014 - Proposa aprovar la creació, composició i règim de funcionament de la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: E-03502-2020-000036-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0015 - Sr. Estellés, sobre possible reubicació de la parada de l'EMT al carrer Vicent Puchol per motius de seguretat infantil.
Expediente: O-89CIU-2021-000227-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Sr. Estellés, sobre la millora de la informació intermodal en els panells de transport públic.
Expediente: O-89CIU-2021-000227-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Sr. Estellés, sobre reordenació de la zona per als vianants del carrer Aben Al Abbar i la confrontant amb el carrer Arts i Oficis.
Expediente: O-89CIU-2021-000227-00 - Rebutjat
0018 - Sr. Estellés, sobre eliminació de l'estrenyiment urbanístic en l'Entrada de Ponce del barri de la Fonteta.
Expediente: O-89CIU-2021-000227-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Sr. Giner Corell, sobre ampliació dels sondatges arqueològics de la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Rebutjat
0020 - Sr. Estellés, sobre la rehabilitació pendent de naus en el Camí Fondo del Grau.
Expediente: O-89CIU-2021-000227-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Sr. Estellés, sobre suspensió de les modificacions horàries dutes a terme respecte a l'aparcament en les zones de rotació de València i l'agilitació de la integració d'aquelles funcionalitats de la nova ORA que concernisquen la Plataforma Municipal de Gestió de l'Estacionament (PMGE) de la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000227-00 - Rebutjat
0022 - Sr. Mundina, sobre millora de les freqüències de les línies 24 i 25 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0023 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de l'Àrea Funcional 17 de Orriols-Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del barri de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre el pagament d'interés de l'aparcament de la plaça de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC).
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre la titularitat del sòl de la Casa dels Bous i de l'antiga Llotja de Pescadors.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre les obres del Canal d'Accés, Fase 3.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar i la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre ordres d'edificació en diferents zones de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre la situació de llicències a hotels, apartaments turístics i residències.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la residència per a estudiants en el Barri del Grau.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre residència per a estudiants en Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència al carrer Don Joan d'Àustria.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència d'activitat als titulars de la propietat de l'Hotel Sidi Saler per a desenvolupar el nou projecte en l'edifici sol·licitat fa dos anys.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència per a hotel en l'edifici de l'antic cinema Metropol i sobre la protecció de la façana.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre informe de viabilitat de parcel·les en Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre l'informe sociodemogràfic del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre sol·licitants per a obtindre ajudes al lloguer.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre obres en la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre les obres a l'entorn de la plaça Bruges i del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre el clos en els antics terrenys de les cotxeres de l'EMT en Tomàs de Montañana.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre plans de protecció d'entorns BIC.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre la redacció del plec del concurs de ponts, túnels i passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre el compliment i execució del decàleg d'intervencions de millora del barri de Sant Marcelino, inclòs en l'estudi de AUMSA.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la recomanació de l'estudi del barri de Peñarroja per a fer un centre cultural.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la reforma de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre el concurs de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre la capacitat de les cotxeres de l'EMT i la futura cotxera de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre l'agència de la bicicleta de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre el possible canvi en les línies de l'EMT en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre els lavabos de les línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre situació pàrquing Parcent de Juan de Vilarrasa.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre el nou servei de l'ORA. Dades sobre la recaptació i sancions.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre el nou servei de l'ORA. Criteris per al cobrament i nova operativitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre el nou servei de l'ORA. Futura ampliació de zones i places.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre les parades en les L10-L11-L12.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0060 - Sr. Estellés, sobre el nou bulevard cultural i l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0061 - Sr. Estellés, sobre la reforma de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0062 - Sr. Estellés, sobre les línies de l'EMT i l'Institut Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0063 - Sr. Estellés, sobre els solars adscrits a Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació a data de 15 de juliol de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner Corell, sobre sol.licituds presentades a la convocatòria d'ajudes al lloguer 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0066 - Sr. Giner Corell, sobre abonament interessos de demora de les Delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Gestió d'Obres d'Infraestructures i Manteniment d'Infraestructures en cadascun dels mesos del primer semestre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0067 - Sr. Giner Corell, sobre vivendes propietat municipal del Pla Cabanyal i concessió de sòl del primer front marítim carrers Eugènia Viñes, Astilleros i José Ballester Gozalbo.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0068 - Sr. Giner Corell, sobre instàncies de mediació i intermediació presentades en el primer semestre de 2021 en la Delegació d'Habitatge.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0069 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització de l'entorn del mercat de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0070 - Sr. Giner Corell, sobre urbanització de la pedania del Palmar.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0071 - Sr. Giner Corell, sobre programa Reviure 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0072 - Sr. Giner Corell, sobre excavacions arqueològiques en plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0073 - Sr. Giner Corell, sobre obres en la rampa d'accés al soterrani del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0074 - Sr. Giner Corell, sobre hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0075 - Sr. Estellés, sobre edifici per a allotjament dotacional en el barri del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0076 - Sr. Estellés, sobre la llista d'espera per a obtindre un habitatge, el ITE en propietats municipals i altres qüestions.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0077 - Sr. Estellés, sobre el Pla Reviure de 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000225-00 - Contestada
0078 - Sr. Mundina, sobre EMT, SAU (Mig Propi), ajudes públiques.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0079 - Sr. Mundina, sobre EMT, SAU (Mig Propi), comptes primer semestre 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0080 - Sr. Mundina, sobre autobusos en cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0081 - Sr. Mundina, sobre acta inspecció d'Hisenda a l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0082 - Sr. Mundina, sobre marquesines EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0083 - Sr. Mundina, sobre incendis autobusos EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0084 - Sra. Llobet, sobre títols Habilitants Sector del Joc.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0085 - Sra. Llobet, sobre terrasses.
Expediente: O-89POP-2021-000074-00 - Contestada
0086 - Sr. Montañez, sobre obres en el Mercat Central.
Expediente: O-89VOX-2021-000058-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0087 - Resposta del Servici de Planejament a la Moció presentada en la sessió de 18 de juny de 2021 pel Sr. Estellés, sobre protecció de l'Alqueria de Félix.
Expediente: O-56192-2021-000007-00 -
0088 - Resposta de la Regidora Sra. Lozano Lázaro, a la moció presentada en la sessió de 26 d'abril de 2021 pel Sr. Estellés, sobre millores a l'entorn dels carrers Picaio i Acàcies del barri de Benicalap.
Expediente: O-56192-2021-000008-00 -
0088 - PRECS I PREGUNTES.
SECRETARIA.
0089 - Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió de la Comissió de 26-07-2021 per causa justificada.
Expediente: O-56192-2021-000009-00 - Aprovat