S'està cercant, espereu....

2021-09-23 - València

Vés enrere 2021-09-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA (2019-2023)

Data:
23-09-2021
Hora:
11:00
Òrgan:
C4194
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE ECOLOGÍA URBANA, EMERGENCIA CLIMÁTICA DE 23-09-2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de juliol de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Contestació al recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, contra l'acord plenari de data 25 de març de 2021, relatiu a la creació de quatre nous mercats de venda no sedentària de venda directa de producte agroalimentari.
Expediente: E-02310-2019-000171-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe de les Meses de Treballs ZAS (setembre).
Expediente: E-02610-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Donar compte de l'informe sobre l'estat de tramitació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica (setembre).
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Quedar assabentat
0005 - DELEGACIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Donar compte del resultat de les anàlisis de detecció de restes genòmiques de coronavirus en aigües residuals de la ciutat de València. (setembre)
Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0006 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Neteja d'escocells i reposició d'arbratge al Carrer Jerónimo de Monsoriu".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Rebutjat
0007 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Urbanització espai lliure en Marxalenes".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Millora en la cura i manteniment del Jardí del Túria".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Retirat
0009 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relativa al "Manteniment, reposició i adequació de les zones enjardinades i espais lliures en CACSA".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa al "Control poblacional de les colònies felines de la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2021-000266-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Instal·lació de contenidors de recollida de tòner o cartutxos de tinta com el de Cds i Dvds".
Expediente: O-89CIU-2021-000266-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0012 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Contaminació acústica en la zona de Russafa".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0013 - Preguntas que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Subseu de l'IVAM a València".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Millora de l'accessibilitat dels itineraris de la Devesa del Saler".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0016 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Platges afectades per l'últim temporal".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Ajudes per a la reparació de danys pel temporal a les Platges Sud".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Patrimoni arbori".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Jardins".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Cicle Integral".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives al "Servici de retirada de residus i neteja de la via pública".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives als "Jardins en execució".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Neteja i manteniment de solars i abocadors".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luis Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'acord marc per a la construcció de noves unitats d'enterrament".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'acord per a avançar en la neutralitat climàtica".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "Rebut de la llum".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, relatives al "PACES".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Colònia felina de Monteolivete".
Expediente: O-89POP-2021-000089-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Nous nuclis zoològics municipals".
Expediente: O-89CIU-2021-000242-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Neteja viària a l'estiu i Falles".
Expediente: O-89CIU-2021-000242-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Nova Ordenança municipal sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia".
Expediente: O-89CIU-2021-000242-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Contaminació per aigües residuals a les platges del sud".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'ús partidista d'instal·lacions i imatge corporativa de València Clima i Energia".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Fonts interiors d'aigua filtrada".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Actuacions en prevenció d'incendis en l'Antic llit fluvial del riu Turia".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0037 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Actuacions en prevenció d'incendis en la massa forestal de Massarrojos".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Alleujaments en l'EDAR de Pinedo de juliol a setembre de 2021".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0039 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Actuacions en prevenció d'incendis al Parc Natural de l'Albufera".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Actuacions en prevenció d'incendis en la marjal de Rafalell i Vistabella".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Atencions i rescats realitzats a les platges de la ciutat".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Trencament de l'emissari submarí del Saler".
Expediente: O-89CIU-2021-000245-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Precontracte Climàtic i les iniciatives per a aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2030".
Expediente: O-89CIU-2021-000264-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relatives a la "Neteja i higienització de vies públiques i mobiliari urbà".
Expediente: O-89VOX-2021-000069-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Municipal VOX, relatives a "L'estat de l'estació de bombament".
Expediente: O-89VOX-2021-000069-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0047 - Prec formulat "in voce" per la Sra. Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre la "Neteja dels carrers per la plaga del cotonet".
Quedar assabentat
0048 - Pregunta formulada "in voce" pel Sr. Carlos Luis *Mundina Gómez, del Grup Municipal Popular, sobre la "Contracta de Parcs i Jardins".
Contestada