S'està cercant, espereu....

2021-09-27 - València

Vés enrere 2021-09-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT (2019-2023)

Data:
27-09-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
C4192
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2021.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, per a incorporació de fitxa de protecció BRL del "Mòdul Llotja" situat en Fira València.
Expediente: E-03001-2021-000146-00 - Aprovat
0003 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'article 5.20.3 de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial del Sector PRR-14 de Beniferri.
Expediente: E-03001-2020-000213-00 - Aprovat
0004 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU de València de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0005 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a canvi d'ús de parcel·la dotacional GIS-5 en Av. Port, 269.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0006 - Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU relativa al canvi de qualificació detallada d'educatiu-cultural a servei públic, del centre "Juan de Dios Montañés" de Ruzafa.
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0007 - Proposa emetre dictamen favorable al document del Pla Especial de l'Àrea Funcional 10 Natzaret-Cocoteros-Moreres a l'efecte de sol·licitud d'informe a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
Expediente: E-03001-2019-000063-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0008 - Proposa declarar desert el concurs tramitat per a l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de gestió indirecta per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 22 del PEPRI del barri del Carmen.
Expediente: E-03502-2006-000211-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0009 - Sr. Estellés, sobre la determinació de l'impacte visual de les pèrgoles de la plaça Bruges.
Expediente: O-89CIU-2021-000282-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Giner Corell, sobre revisió del projecte de reurbanització de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Estellés, sobre possible construcció i aprofitament de pas inferior en Ausias March i solucions dialogades i intermodals relacionades amb el projecte de transformació d'aquesta avinguda.
Expediente: O-89CIU-2021-000282-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Estellés, sobre la redacció del Pla Especial de Protecció del Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2021-000282-00 - Rebutjat
0013 - Sr. Mundina, sobre urbanització de la c/ Jerónimo Muñoz.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Rebutjat
0014 - Sr. Mundina, sobre implantació del 'sharing' per a vehicles de mobilitat personal (VMP) a València.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0015 - Sr. Estellés, sobre la represa d'obres del València C.F.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre els autobusos de l'EMT i l'incendi de les cotxeres.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre plataforma municipal de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre la Setmana de la Mobilitat 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre la reforma de l'Av. Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre partides pressupostàries de la delegació de manteniment d'infraestructures.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellé,s sobre partides pressupostàries de la delegació de gestió d'obres d'infraestructura.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre partides pressupostàries de la delegació de mobilitat sostenible i infraestructures de transport públic.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre petició de subvenció a Recuperem Llars.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre Plans d'Humitats i Filtracions que han de redactar les empreses concessionàries d'aparcaments municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre instal·lació de les noves marquesines tipus Bali.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0026 - Sr. Mundina, sobre conductors i serveis EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre falta de marquesina al carrer Barques.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre situació de les obres de diversos hotels.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0029 - Sr. Mundina, sobre EMT, SAU (Mig Propi), ajudes públiques.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència per a edificis de AUMSA des de la unitat de Llicències Urbanístiques.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0031 - Sr. Mundina, sobre noves marquesines EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència d'activitat als titulars de la propietat de l'Hotel Sidi Saler per a desenvolupar el nou projecte sol·licitat fa dos anys.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0033 - Sr. Mundina, sobre Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre concessió de llicència per a hotel en l'edifici de l'antic Cinema Metropol i protecció de la façana.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre el clos en els antics terrenys de les cotxeres de l'EMT al carrer Tomàs de Montañana-Lebón.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre el projecte del carrer Agustín Lara en el barri de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la superilla de Calixt III i Palleter.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre les àrees vulnerables de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la superilla de Orriols i el 'forat de la vergonya' de Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0040 - Sr. Mundina, sobre remodelació del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre la situació del desenvolupament de les àrees funcionals.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0042 - Sr. Mundina, sobre situació jurídica actual de l'Alqueria del Tennis.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de l'Àrea Funcional 17, Orriols-Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre l'informe sociodemogràfic del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre les obres de l'entorn de la plaça de Bruges i del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la Torre Miramar en la rotonda de la Ronda Nord i la connexió amb la V-21.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre la redacció del plec del concurs de ponts, túnels i passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre obres en la plaça de la Reina i terminis d'execució.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre les línies de l'EMT i l'Institut Luis Vives.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre la reforma de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre el nou bulevard cultural i l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre les parades en les L10-L11-L12.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre els lavabos químics de les línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre la APR i el control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre la cotxera de Safranar.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre la futura reforma definitiva de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre la reforma provisional de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000270-00 - Contestada
0060 - Sra. Picó, sobre els danys en l'asfalt de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000271-00 - Contestada
0061 - Sr. Giner Corell, sobre l'entorn del Museu de Belles Arts de València.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0062 - Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament del Sector Benimaclet-Est.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0063 - Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes d'habitatges de lloguer social.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0064 - Sr. Giner Corell, sobre instal·lació de nous bancs i sol·licituds pendents de veïns i associacions.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0065 - Sr. Giner Corell, sobre nombre d'alternatives residencials municipals facilitades en els anys 2019, 2020 i 2021 per a evitar desnonaments a persones en situació d'impagament de lloguer o hipoteca.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0066 - Sr. Giner Corell, sobre actuacions en urbanisme tàctic per a millorar la seguretat en col·legis municipals i públics de la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0067 - Sr. Giner Corell, sobre nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit en el Servici de Llicències Urbanístiques, Obres d'Edificació a data 15 de Setembre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0068 - Sr. Giner Corell, sobre l'hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2021-000091-00 - Contestada
0069 - Sra. Gil, sobre concessió d'ocupació de domini públic per a la realització d'activitats festives i culturals.
Expediente: O-89CIU-2021-000253-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0070 - Resposta del Servici de Planejament a la Moció subscrita pel Sr. Mundina en la sessió de 22-3-2021 sobre declaració de l'alqueria de la c/ Astúries com BRL.
Expediente: O-56192-2021-000010-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0071 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr.Estellés pregunta quina diferència hi ha entre el túnel que ha proposat mitjançant moció en l'Av. Ausias March i el túnel que l'equip de govern pretén construir en la Ronda al seu pas pel Sector Benimaclet.
Contestada
0072 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina en relació amb les obres de la línia 10 de Metrovalencia que està realitzant la Generalitat, indica que s'ha construït un mur perimetral opac i una caseta a la cantonada del carrer Doctor Sumsi, en un punt especial amb protecció patrimonial, i els veïns sol·liciten si es pot reconsiderar aquesta actuació i fer més permeable aqueix punt d'accés, per la qual cosa prega que es trasllade aquesta petició a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
Quedar assabentat